Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: ojcostwo to nie jest zawód, to jest relacja – rekolekcje przed prezbiteriatem
22:59 | 23.05.2019 | Wyświetleń: 1950 | Autor: ks. Paweł Kłys

Jutro zakończą się pięciodniowe rekolekcje dla dziewięciu diakonów Kościoła Łódzkiego, którzy przez ostatnie dni słuchali Słowa Bożego, uczestniczyli w codziennej Mszy świętej, celebrowali liturgię godzin oraz wysłuchali szeregu konferencji, które wygłosił ks. Krzysztof Helik – wikariusz parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Łodzi.  Rekolekcje – już tradycyjnie -odbywają się w domu wspólnoty Ognisko Miłości w Olszy k. Rogowa.

W przedostatnim dniu rekolekcyjnych ćwiczeń duchownych przyszłych prezbiterów Kościoła odwiedził metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Łódzki pasterz celebrował Eucharystię, wygłosił Słowo Boże, rozmawiał z każdym z kandydatów do święceń oraz spotkał się z przyszłymi prezbiterami przy wspólnym stole.

– Ojcostwo to nie jest zawód, to jest relacja, z której nie ma jak się wycofać i nie ma sposobu, by ją zamienić na inną! – tłumaczył przyszłym kapłanom arcybiskup Grzegorz Ryś. – Tak jak kluczowym jest dla was znać Jezusa, żeby wasze życie było radosnym chrześcijaństwem, tak kluczowym jest – w waszym posługiwaniu – żeby ludzie znali Jezusa, by byli otwarci na relacje, a potem na wszystkie normy i przykazania. Tylko ta relacja nadaje sens tym wysokim normom, a w dzisiejszym świecie jest tak, że tylko ta relacja w ogóle umożliwia przepowiedzenie norm i to, że ktoś się do nich będzie próbował stosować. – podkreślił metropolita.

-Idziesz za czymś. Wybierasz coś. Jesteś przekonany, że Bóg cię kocha i odpowiadasz na to szczęściem – to będzie za pewne za dwa dni. Będziecie się wtedy unosić metr nad ziemią z radości, że Pan mnie wybrał i mnie kocha. Krytyczny moment przyjdzie wtedy, kiedy ta relacja zniknie, wszystko zostaje zredukowane do przykazania. Nakaz! Zakaz! Wytrwacie w miłości! Kiedy nakaz się okaże za ciężki? Kiedy przykazanie się okaże za trudne? Wytrwacie wówczas w miłości? – pytał kandydatów do święceń arcybiskup łódzki.

Po zakończeniu Mszy świętej ksiądz arcybiskup spotkał się z każdym z kandydatów do przyjęcia święceń i przeprowadził z nimi rozmowy.

Rekolekcje są ostatnim akordem przygotowań do Święceń Kapłańskich, które odbędą się w najbliższą sobotę 25 maja br. o godz. 10:00 w łódzkiej bazylice archikatedralnej.

zobacz także: Już w sobotę Kościół Łódzki będzie miał 9 nowych kapłanów!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.