Archidiecezja Łódzka
Rekolekcje Wielkopostne dla Łodzi | dzień 1
19:20 | 14.04.2019 | Wyświetleń: 1622 | Autor: Antoni Zalewski

Rozpoczęły się Wielkopostne Rekolekcje dla Łodzi. To stara i jednocześnie nowa inicjatywa, jaka odbywać się będzie co roku od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy w centrum Łodzi. Słowo do wiernych głosić będzie Metropolita Łódzki.

Abp Ryś: „Nikt z nas nie jest niewolnikiem z natury. Niewolnictwo nie jest wpisane w ludzką naturę. Jesteśmy niewolnikami przez nasz grzech. Syn Boga- Pan, przyjął postać niewolnika wtedy, kiedy dopełniał dzieła odkupienia. To nie jest poezja, to jest rzeczywistość, to jest konkret. Judasz Go sprzedał za 30 srebrników, bo taka wtedy była cena za niewolnika. Został zabity na krzyżu, bo krzyż był śmiercią dla niewolników. Syn Boga stał się niewolnikiem wtedy kiedy wziął na siebie nasze grzech. To, że Pan stał się niewolnikiem jest miarą Jego solidarności i miłości do nas w naszych grzechach.”

Każdego dnia na stronie Archidiecezji Łódzkiej zamieszczana będzie homilia, a także nauka rekolekcyjna Księdza Arcybiskupa Grzegorz Rysia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.