Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś podczas dożynek w Konstantynowie Łódzkim: Bóg w człowieku sieje ziano Słowa Bożego!
15:01 | 13.09.2020 | Wyświetleń: 836 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Przynosimy Panu Bogu plony ziemi i waszej pracy na tej ziemi. Za tymi wieńcami, za tym chlebem, który przynieśliście kryją się też inne owoce, owoce innego siewu i innej pracy. Mianowicie kryją się owoce siewu, którego Pan Bóg dokonuje we wnętrzu, w sercu, w duszy każdego z nas. Bóg jest siewcą! Bóg w człowieku sieje ziano Słowa Bożego! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

W dniu dorocznego odpustu parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który w tym roku został połączony z dożynkami parafialnymi mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego świętowali 190. rocznicę nadania praw miejskich miastu Konstantynów Łódzki. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

– To święto, które dzisiaj obchodzimy jest przeniesione z dnia 8 września – aby w niedzielę, w sposób uroczysty – obchodzić nasz doroczny odpust parafialny. – mówi ks. Leszek Kaźmierczak – proboszcz parafii. – Bardzo się cieszymy, że możemy dziś razem tu świętować. Wszyscy mówią o tym kościele, że jest to nasza fara konstantynowska, gdyż jest to najstarsza świątynia w mieście. Chcemy zrobić wszystko, by ten Kościół wzrastał wraz z parafianami, którzy się tutaj gromadzą i są mu bardzo oddani. – dodaje dziekan konstantynowski.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się przed wejściem do świątyni, gdzie ksiądz arcybiskup pobłogosławił i poświęcił wieńce dożynkowe, które następnie w uroczystej procesji zostały wniesione do świątyni i ustawione przy głównym ołtarzu.

W słowie pasterskiego pouczenia, skierowanego do wiernych zgromadzonych w świątyni łódzki pasterz wskazał na to, że – Bóg się zna na roli, a w szczególny sposób zna się na roli jaką jest człowiek. Nie jaką uprawia, ale jaką jest człowiek. Bóg w człowieku sieje ziarno! – podkreślił kaznodzieja.

Arcybiskup łódzki zwrócił uwagę na to, że – Bóg ma prawo do nas przyjść w sposób całkowicie zwyczajny poprzez wiarę naszych rodziców, naszych dziadków, naszych pradziadków. Bardzo ważne jest, by zobaczyć w tej wierze przekazywanej przez nich Jezusa, który staje przed nami i pyta nas – chcesz odejść? – pytał.

– Tu nie chodzi o rozumienie tradycji w ten sposób, że przeglądamy zdjęcia, a jak już nie ma zdjęć, to obrazy sprzed wieków i myślimy – ale kiedyś było pięknie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że za tym przekazem wiary kryje się Jezus Chrystus – Bóg, który do nas przychodzi ze swoim Słowem. Niezwykle ważne jest to, by pielęgnować wszystko, co pochodzi z tradycji naszej wiary! – dodał hierarcha.

Uroczystość zakończyła procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła.

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim została erygowana w 1858 roku przez arcybiskupa warszawskiego Antoniego Melchiora Fijałkowskiego. Kościół w stylu neogotyckim zaprojektowany przez włoskiego architekta Boloniniego, został wzniesiony w latach 1826–1832 z cegły na zaprawie wapiennej i pokryty dachówką. Świątynię konsekrował biskup warszawski Kazimierz Ruszkiewicz dnia 8 września 1887 r. W listopadzie 1914 r. świątynia została poważnie uszkodzona i uległa pożarowi na skutek działań wojennych. Odbudowana w latach 1917–1922 według planów arch. W. Kijewskiego z Łodzi. W latach 1972–1976 gruntownie przebudowana na planie prostokąta wg projektu arch. Aleksandra Mielniczaka z Łodzi. W 1980 r. dokonano przebudowy prezbiterium.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.