Archidiecezja Łódzka
Spotkanie świąteczne łódzkiego świata nauki
23:28 | 16.12.2019 | Wyświetleń: 1175 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jezus jest dzieckiem wśród dzieci, jest uwięzionym wśród uwięzionych, jest uczonym wśród uczonych, nauczycielem wśród nauczycieli. To jest niesamowite, że On tak wszedł w świat, że na każdym etapie naszego życia jest nam z Nim dobrze! – mówił abp Grzegorz Ryś podczas spotkania świątecznego łódzkiego świata naukowego.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej z arcybiskupem metropolitą, obyło się w poniedziałek 16 grudnia, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Zebranych przywitał ks. dr Przemysław Góra – archidiecezjalny duszpasterz pracowników nauki. Na początku wysłuchano fragmentu ewangelii opowiadającego o Narodzeniu Pańskim, po czym słowo i życzenia w imieniu łódzkiego świata nauki złożył metropolicie łódzkiemu rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Cezary Sanecki.

– Drogi księże arcybiskupie, pragniemy podziękować ci za to, że tak wiernie służysz światu wartości, który jest inspiracją i motywem rozwoju nauki i sztuki. – mówił prof. Sanecki. – Jesteś dla nas obrazem  prawdziwego pasterza, który trwa w zachwycie dla narodzin boskiego Dzieciątka. Uosobieniem mędrca, który wytrwale podąża za gwiazdą z nadzieją spotkania Zbawiciela. Zważywszy na posługę jaką pełnisz życzymy ci, aby nadzieja nigdy nie gasła w twoim sercu, abyś wytrwale realizował boski plan zbawienia, stając się dla nas widomym znakiem obecności Boga wśród nas.  – dodał.

Następnie zebranym w seminaryjnej auli swoje życzenia złożył metropolita łódzki. – Życzę państwu – mówił arcybiskup – byście się stali uczestnikami Bożego Narodzenia w te święta, a nie tylko obserwatorami! Życzę także, byście w te święta mogli doświadczyć tego cudu, którego doświadczył święty Franciszek, byście stali się dziećmi z Dzieckiem. A bycie dzieckiem, to przyjęcie postawy dziecka, to otwartość na otrzymywanie –  bo wszystko jest Bożym darem – zauważył arcybiskup Grzegorz.

W części artystycznej spotkania, zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.