Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Przychodzimy do kościoła, bo jesteśmy wewnętrzne przynagleni przez Ducha Św.
07:53 | 26.05.2020 | Wyświetleń: 463 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Nie przychodzimy do kościoła, bo są takie przepisy. Przychodzimy do kościoła, bo jesteśmy wewnętrzne przynagleni przez Ducha żeby być na niedzielnej Eucharystii. Jest przykazanie, ale to przykazanie Duch czyni narzędziem swojej pracy w nas”- mówił w homilii Metropolita Łódzki, który sprawował Eucharystię w Archikatedrze łódzkiej w VII wtorek Wielkanocny.

Dalej Ksiądz Arcybiskup mówił, że działanie Ducha w nas sprawia, że Eucharystia staje się dla nas ważna, że chcemy na niej być. „Dla nas jest niesłychanie ważne być na Eucharystii. Zobaczyć Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie Eucharystycznym, posłuchać Jego słowa, przeżyć wspólnotę wierzących. Mamy to nakazane, ale tym nakazem, prawem, zwyczajem, tradycją Duch Św. się posługuje w nas i wiąże nas wewnątrz. Jak my tego nie przeżywamy jako pewien przymus wewnętrzny zdziałany przez Ducha, to jesteśmy biedakami.”

W swojej homilii Abp Ryś odnosił się do św. Pawła, który czuł wewnętrzny przymus bycia w Jerozolimie. To Duch Św. działał w jego wnętrzu. Św. Paweł czuł potrzebę bycia tam podczas Pięćdziesiątnicy mimo, że groziła mu śmierć.

Drugi powód dla którego św. Paweł idzie do Jerozolimy, to składka dla ubogich jaką przekazały kościoły. Można by spytać czy to jest powód, aby ryzykować własne życie. „Dzieło miłosierdzia nie polega tylko na tym, że dajesz pieniądz, ale polega na tym, że dajesz siebie. Ten pieniądz, który niesiesz jest darem z osoby. Duch się posługuje św. Pawłem, który chce spełnić posługę wobec ubogich. Posługa miłosierdzia. To są więzy Ducha Św. Paweł musi dopełnić tego dzieła, nawet mając pewność, że to przyniesie mu prześladowanie”- mówił Abp Ryś.

Przed błogosławieństwem Metropolita Łódzki zaprosił do kościoła ewangelicko-augsburskiego na III Ekumeniczną Drogę Światła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.