Abp Ryś: wasza misja nigdy się nie kończy | inauguracja roku katechetycznego 2020/21
10:38 | 05.09.2020 | Wyświetleń: 880 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Wasza misja nigdy się nie kończy. Kiedy wchodzicie z Ewangelią w życie waszych uczniów to dajecie im prawo do tego, żeby przyszli ze swoimi problemami za lat 30. Jeśli ta relacja jest relacją rodzenia, powoływania do życia,  przekazywania życia to nigdy się nie kończy”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś na rozpoczęcie roku katechetycznego 2020/21.

Metropolita Łódzki przewodniczył Eucharystii w Archikatedrze Łódzkiej w której zgromadzili się katecheci Archidiecezji Łódzkiej. We wstępie podkreślił, że podczas tej Mszy modli się za wszystkich katechizowanych i katechizujących.

Na początku Mszy Św. zgromadzonych w świątyni przywitał ks. dr Marcin Wojtasik, dyrektor wydziału katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej. „Bardzo się cieszę, że w końcu możemy spotkać się twarzą w twarz i to jest chyba najwspanialsze, że możemy stworzyć tą wspólnotę katechetyczną na początku tego roku szkolnego”- mówił ks. Wojtasik.

W swojej homilii Abp Ryś podkreślał relację między nauczycielem, a uczniem. „Wasza misja nigdy się nie kończy. Kiedy wchodzicie z Ewangelią w życie waszych uczniów to dajecie im prawo do tego, żeby przyszli ze swoimi problemami za lat 30. Jeśli ta relacja jest relacją rodzenia, powoływania do życia,  przekazywania życia to nigdy się nie kończy.”

Na zakończenie Metropolita Łódzki pytał czy relację ewangelizacji, która jest przekazem także życia, a nie tylko wiedzy można stworzyć w szkole? „Przy całym szacunku co można w szkole zrobić i przy całym przekonaniu do tego, że jest miejsce dla religii w szkole, myślę że czujecie, że nie do końca taką relację można stworzyć w szkole. Jest jeszcze potrzebny cały wymiar doświadczenia wiary, który dzieje się we wspólnocie parafialnej, a także jest wymiar świadectwa życia, którego nie da się zamknąć w murach szkolnych.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.