Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 138913
Nauczanie Metropolity Łódzkiego Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia

Poniżej prezentować będziemy nauczanie
księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego


ROK 2022

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2021

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2020

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2019

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2018

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

I N N E    W Y P O W I E D Z I


ROK 2017

L I S T Y   P A S T E R S K I E

H O M I L I E

W Y W I A D Y

I N N E    W Y P O W I E D Z I