Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: to ta Krew pokazuje, jak cię Bóg kocha!
10:54 | 29.04.2020 | Wyświetleń: 799 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jeśli mamy, a kto z nas nie ma takiego poczucia, że najważniejsze w życiu relacje nam się porozpadały, poniszczyły się, że tam gdzie powinniśmy doświadczać pięknej jedności więzów relacji, bliskości miłości jest zada, brak wybaczenia, rozpad, to może ważne jest, by usłyszeć od św. Katarzyny z Sienny – piszę do ciebie w najdroższej Krwi Chrystusa. Tę Chrystusową Krew masz w sobie, bo jesteś dzieckiem Boga. To ta Krew pokazuje, jak cię Bóg kocha. Otwórz się na działanie Krwi Chrystusa. – apelował arcybiskup Grzegorz.

O świętej Katarzynie ze Sieny – patronce Europy i doktorze Kościoła – która pisała do wielkich tego świata zanurzając ich w drogocennej Krwi Chrystusa mówił metropolita łódzki podczas porannej Mszy świętej celebrowanej w kaplicy domu biskupów łódzkich.

– W tych wszystkich sytuacjach, w których rozpada się jedność, a to jest dzisiaj takie doświadczenie, o którym wszyscy mówimy, pojawia się pytanie: jaki jest lek na brak jedności? Jaki jest sposób na odbudowanie wspólnoty? Lek jest tylko jeden – dać się skonfrontować z najdroższą Krwią Jezusa. Najdroższa Krew Jezusa jest argumentem – bo czasem jak nie mamy już żadnego innego argumentu to mówimy – na rany Chrystusa – jak cię jeszcze do tego przekonać? Jak się poddajemy działaniu tej krwi, to ona oczyści nas  z każdego grzechu! – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

– Gdzie jest źródło rozłamu, kryzysu? Jest w grzechu! W czyim grzechu? W moim grzechu! Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy! Każdy, kto mówi, że nie ma grzechu czyni z Boga kłamcą. To słowo pokazuje, że nie leczy się braku jedności nie widząc własnego grzechu! To mój grzech jest  przyczyną rozpadu jedności! To krew Jezusa Chrystusa, oczyszcza nas z każdego grzechu! – zaznaczył łódzki pasterz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.