Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 4075
Abp Ryś do akolitów - kandydatów do Diakonatu Stałego: czy wierzycie w siłę tej Hostii, która jest konsekrowana?

- Czy wierzycie w siłę tej Hostii, która jest konsekrowana? Czy wierzycie w siebie? Bo można myśleć w ten sposób – nie nadaje się, nie umiem, nie potrafię! -– mówił arcybiskup Grzegorz Ryś do przyszłych diakonów stałych.

16 mężczyzn przygotowujących się do Diakonatu Stałego w łódzkim Ośrodku Formacji Diakonów Stałych przyjęło dziś w łódzkiej bazylice archikatedralnej z rąk arcybiskupa metropolity łódzkiego posługę akolitatu. Od tej chwili będą oni pomocnikami kapłanów służąc ludowi Bożemu jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Posługa akolity w zgromadzeniu liturgicznym to kolejny krok na drodze do przyjęcia – w określonym przez Kościół czasie – Święceń Diakonatu.

W czasie Eucharystii - w której obok małżonek, dzieci i najbliższej rodziny uczestniczyli również księża proboszczowie z parafii kandydatów do Święceń – arcybiskup Grzegorz mówił - w obrazie ziarna podkreślone jest to, że ziarno ma w sobie potencjał. Będziecie posługiwać – już posługujecie - takim rzeczywistościom, które są z Boga i to w nich się kryje siła, to w nich się kryje dynamika, a nie w nas! To nie oznacza oczywiście tego, jacy my jesteśmy, i to co my od siebie możemy czynić. W Kościele jest nie ważne, ale oznacza to przede wszystkim to, że wzrost Królestwa Bożego jest z Boga nie z nas! To Ewangelia jest silna, nie nasze przepowiadanie! Nasze przepowiadanie jest silne wtedy, kiedy jest przepowiadaniem Ewangelii. – podkreślił kaznodzieja.

- Czy wierzycie w siłę tej Hostii, która jest konsekrowana? Czy wierzycie w siebie? Bo można myśleć w ten sposób – nie nadaje się, nie umiem, nie potrafię! Różne opowiadaliście mi o swoich pierwszych kazaniach – duże przeżycie, ale jak są Ewangelią, to są mocne! W tym jest niesłychana nadzieja - Dobra Nowina - że Pan Bóg pozwala nam posługiwać temu, co jest mocne z Niego, a nie z nas! Taka jest też rzeczywistość Kościoła, rzeczywistość Tradycji w Kościele! Tak mówili Ojcowie Kościoła, że Tradycja jest tak wspaniałą rzeczywistością że najmądrzejszy mówca nic jej nie doda, a najgłupszy nic jej nie zabierze! – zaznaczył.

Łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że – Bóg kocha przychodzić w tym, co jest małe! Całą Jego rzeczowość władzy nad światem, królowania nad człowiekiem, jest ukryta w tym, co ma bardzo skromną – pokorną formę. – podkreślił.

Kończąc homilię łódzki pasterz powiedział - Witajcie ziarenka gorczycy! W całej swej małości i najmniejszości – witajcie! Niech z was rośnie Królestwo Boże Jego mocą, Jego dynamiką.- zakończył.

Po homilii ksiądz arcybiskup odmówił nad kandydatami do akolitatu modlitwę błogosławieństwa, a następnie wręczył im dary ludu wiernego – chleb i wino, które jako nadzwyczajni szafarze Eucharystii będą mogli rozdzielać.

Pierwszych święceń Diakonów Stałych w Archidiecezji Łódzkiej można się spodziewać w 2023 roku.


Zobacz także:

Galeria zdjęć