Archidiecezja Łódzka
Życzenia arcybiskupa metropolity łódzkiego na święta Narodzenia Pańskiego 2018
02:45 | 25.12.2018 | Wyświetleń: 3236 | Autor: ks. Paweł Kłys

Moi kochani!

Aby spotkać się z Bogiem w Jego wcieleniu potrzeba pokory, potrzeba uniżenia. Ale wtedy, kiedy sobie to uświadamiamy miejmy też w pamięci, że to Jezus Chrystus jest tym, który się upokarza, żeby się spotkać z człowiekiem. Te święta pozwalają nam to odkryć – upokorzenie Syna Bożego, który wyniszczył samego siebie i stał się jednym z nas.
Bardzo życzę wszystkim na święta takiej właśnie pokory, która jest nie tyle stosunkiem do siebie, co do innych.

Bardzo często tracimy czas na spotkanie z Bogiem własne poprzez zestawianie się z innymi i bardzo często nas oddziela od Boga takie poczucie, że inni dostali w życiu więcej,  i że my jesteśmy obdarowani za mało i to nas oddala od Boga i innych.

Życzę każdemu, aby się zmierzyć ze sobą przed tymi świętami, żeby zobaczyć co we mnie wymaga naprawy, co we mnie wymaga nawrócenia, co we mnie wymaga oczyszczenia.

Życzę takiej konsekwencji w spotkaniu z Bogiem, bo kiedy spotykamy Boga, który jest po trzykroć święty, to odczytajmy to jako wezwanie dla siebie, aby być świętymi, jak On jest święty. Bo żeby spotkać się z Bogiem, by mnie nawrócił i uświęcił, trzeba pokory w patrzeniu na siebie i doświadczenia, że nie jestem doskonały.

Boże Narodzenie to wielkie świętowanie wspólnoty, przede wszystkim wspólnoty rodzinnej, a więc życzę nam wszystkim, byśmy się nawracali na te spotkania rodzinne, byśmy też odkrywali, że nieraz te wspólnoty, które tworzymy nie są doskonałe z naszej winy.

Życzę byśmy chcieli przez tę pokutę jako taki przedsionek do tajemnicy Bożego Narodzenia przejść przed tymi świętami.

Życzę wszystkim na te święta takiego przekonania, że kiedy otwieram biblię, wtedy otwieram Słowo, które jest także słowem o mnie, które szuka ciała, szuka wcielenia także w mojej osobie każdej i w osobie każdej i każdego z was.

Życzę wam umiejętności wcielania słowa i tej wiary, że słowo może się wcielić, i że Słowa Boże nie są tylko teorią, nie są tylko abstrakcją, nie są piękną lekcją, ale są programem życia i są sposobem na życie.

Wszystkiego dobrego na całe święta i na Nowy Rok!