Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś o wolności od i wolności ku | 38. rocznica Stanu Wojennego
23:19 | 13.12.2019 | Wyświetleń: 715 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Przychodzimy na Eucharystię czyli na dziękczynienie. Wszyscy chcemy dziękować Panu Bogu za wolną i niepoległą Rzeczpospolitą, która urodziła się także z tego dramatu jaki dziś wspominamy”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy św. za ofiary Stanu Wojennego.

W łódzkim kościele księży Jezuitów p.w. Najświętszego Imienia Jezus, gdzie w okresie stanu gromadzili się członkowie powstającej w Łodzi „Solidarności” odbyła się Msza Św., której przewodniczył Metropolita Łódzki.

„Wolność Polski rodziła się z ludzi którzy w tamtych czasach nie poddali się złu, którzy w wtedy odnaleźli w sobie wszystkie najważniejsze znaczenia słowa solidarność i którzy odnaleźli w sobie prawdziwe męstwo”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Metropolita Łódzki mówił, że „Pan nas wyprowadził z niewoli. Powiedział do nas wyjdźcie. Dzisiejsze słowo pokazuje też, że jak Bóg mówi wyjdźcie to pokazuje również drogę. To nie jest tak, że Bóg wyzwala nas spod zniewolenia złych  ludzi i niegodziwy system, że Bóg tylko zrywa kajdany niewoli. Nie, Bóg przygotowuje też drogę do celu do jakiego chce nas doprowadzić.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że „mówimy bardzo często w Kościele o wolności od i o wolności ku. Bóg nas od czegoś wyzwala, ale wyzwala też nas ku określonemu dobru. Wolność nie polega tylko na tym, że naraz człowiek przestaje być związanym. To jest stanowczo za mało. Co wtedy zrobisz z tą wolnością? Jest wolność od i dziękujemy Bogu, że złamał totalitarny system w którym przyszło nam istnieć. To jest wolność od, ale ta wolność jest nam dana ku. Bóg przygotował pewną drogę i ta droga ma swój cel. Dopiero kiedy osiągniemy ten cel będziemy naprawdę wolni.”

Na zakończenie homilii Abp Ryś powiedział, że „jak jestem przed Bogiem iw Bogu wolny to od Boga przejmuję wyobraźnie, która dotyczy przyszłości. Bardzo mnie wtedy interesują następne pokolenia. Co im przekażę? Jakie wartości? Co oni będą dalej budować? To jest to miejsce ku któremu Pan Bóg nas prowadzi. To jest to miejsce: pokój, sprawiedliwość, potomstwo. Jest wolność od i ufamy, że ta rzeczywiście się dokonała, ale jest też wolność ku i ona nam jest ciągle zadana.”

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, członkowie NSZZ Solidarność regionu łódzkiego, poczty sztandarowe oraz rodziny i przyjaciele ofiar Stanu Wojennego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.