Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś podczas konsekracji Kościoła: Chcemy, by Jezus tu wszedł, by tu został, i by czuł się u siebie!
22:36 | 25.05.2019 | Wyświetleń: 3111 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Wybudowaliście Jezusowi dom z takim pragnieniem, żeby tu się zatrzymał. To miejsce nie będzie już niczym innym, tylko domem Boga. Nie zostanie zamienione na dyskotekę czy na księgarnię, ale zawsze będzie domem Boga. Chcemy, by On tu wszedł, i by tu został, by czuł się u siebie. Żebyśmy Mu nigdy nie dostarczyli takich powodów, że musi stąd wyjść! – mówił abp Grzegorz Ryś.

Sobota 25 maja br. zapisze się złotymi zgłoskami w 30 – letniej historii parafii p.w. Chrystusa króla w Pabianicach, która została erygowana 1 października 1989 roku przez arcybiskupa Władysława Ziółka. To właśnie dziś w godzinach popołudniowych miała miejsce niezwykła uroczystość, podczas której metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś dokonał poświęcenia i konsekracji tejże świątyni.

– Daliście Bogu ten dom, ale On szuka innego! On szuka domu w każdym i w każdej z was. Chce przebywać w każdym z nas. Przyjdziemy do Niego i w Nim uczynimy dom. Oddajecie Bogu ten budynek, to jest znak, że chcecie Mu oddać siebie. Wprowadziliśmy do tego domu Jezusa. Wszedł już do was? Czy tylko jest tu przy ołtarzu? Macie Go już w sobie? – pytał kaznodzieja zebranych w świątyni.

– Jezus chcąc wejść do domu, najpierw puka. Jezus nigdy nie wchodzi do domu bez pukania i do waszego wnętrza też nie wejdzie bez pukania, bo was wszystkich szanuje. Jezus nie wchodzi do człowieka w takiej postawie pana – zwierzchnika, który mówi: masz teraz zrobić tak, albo tak, albo tak, bo inaczej wyjdę. Jezus puka i pyta: wpuścisz mnie? On jest gotów słuchać co masz mu do powiedzenia, a potem z miłością ci odpowie, a potem ci z miłością coś zaproponuje. On nie wejdzie inaczej! Powiedzcie Jezusowi – Panie wejdź, ale nie do Kościoła, ale do mnie! – apelował hierarcha.

Kończąc homilię ksiądz arcybiskup poinformował zebranych, że ofiaruje tutejszej wspólnocie parafialnej niezwykły prezent – relikwie św. Jana Pawła II z zaleceniem, aby znalazły swoje miejsce w głównym ołtarzu. Mają one przypominać wszystkim przychodzącym do tej świątyni o miłości Świętego Papieża do Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Po zakończeniu homilii i wyznaniu wiary, zebrani odśpiewali litanię do wszystkich świętych, po której metropolita łódzki odmówił modlitwę konsekracyjną i olejem krzyżma namaścił ołtarz, a współkonsekratorzy także ściany kościoła. Następnie na ołtarzu zostało spalone kadzidło i okadzony ołtarz jak i cały kościół. Ostatnim elementem konsekracji, było zapalenie świec na ołtarzu i Zacheuszkach zawieszonych na ścianach świątyni, oraz zapalenie świateł. Tak zakończył się obrzęd konsekracji kościoła.

Po Komunii Świętej odśpiewano uroczyste Te Deum, dziękując Bogu za 30 lat istnienia parafii i dzisiejszą uroczystość. Ks. kan. Sławomir Ciebiada – proboszcz parafii, podziękował Bogu za dar powstania tej parafii i kościoła, pasterzowi Kościoła Łódzkiego za konsekrację, a wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

Kościół p.w. Chrystusa Króla Wszechświata został wybudowany wg projektu architektów Mirosława Rybaka i Marka Gryfina oraz konstruktora inż. Janusza Freya. Budowę rozpoczęto 1 września 1996 roku, a zakończono 20 czerwca 2005 roku. Kościół jest  wzniesiony w układzie bazylikowym – 3 nawowym, z sześcioma bocznymi kaplicami, z chórem nad kruchtą i wieżą – dzwonnicą. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Andrzej Chycki (1989 – 2001), a obecnym gospodarzem (od 2001 roku) jest ks. kan. Sławomir Ciebiada.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.