Zakończenie rekolekcji dla maturzystów w Łasku
14:48 | 26.02.2020 | Wyświetleń: 1263 | Autor: ks. Paweł Kłys

Pomimo, że Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, tegoroczni maturzyści z Łaskich szkół ponadpodstawowych, właśnie w tym dniu, kończą swoje rekolekcje, które trwały od poniedziałku. W tym roku młodzieżowym ćwiczeniom duchownym przewodniczył dominikanin o. Adam Choma.

– Już od dziesięciu lat młodzież maturalna dekanatu łaskiego bierze udział we wspólnych rekolekcjach, które od kilku lat odbywają się w sali Domu Kultury w Łasku. – tłumaczy ks. Piotr Urbaniak – dekanalny duszpasterz młodzieży. – W tym roku w spotkaniach rekolekcyjnych brało udział blisko 120 uczestników ze szkół ponadpodstawowych. – dodaje.

Mszy świętej na zakończenie rekolekcji dla maturzystów, przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

Łódzki pasterz w homilii pytał młodych – Czy mogę obrazić Jezusa? Co mogę zrobić komuś, kto wdaje mi się tylko jakąś nazwą teoretyczną, pojęciem abstrakcyjnym. W jaki sposób moje życie dotyka Boga? Czy Bogu zrobiłem coś złego? Czy ja Go obraziłem? Czy On jest w moim życiu kimś tak ważnym, bym potrzebował być w życiu z Nim pojednany? Czy On jest w moim życiu tak realnym, tak konkretnym, bym potrzebował z Nim pojednania. Ja potrzebuję tego Jezusa, który mówi – możesz być pojednany z Bogiem. Może być tak, że Jezus z tym, co przynosi gdzieś się rozmija zasadniczo z naszymi potrzebami. Może nie tego chcecie od Jezusa? Może chcecie od Niego zdanej matury? Może chcecie w swoim życiu udanych związków, relacji, wspaniałego męża, cudownej żony i pięknych dzieci? Nie wiem czego chcecie od Jezusa? Czego oczekujecie od Niego? Czy On jest w moim życiu kimś tak ważnym, bym potrzebował być w życiu z Nim pojednany?  – pytał kaznodzieja.

Po homilii ksiądz arcybiskup pobłogosławił popiół i dokonał obrzędu posypania głów popiołem, wszystkim zgromadzonym w na liturgii.

Na zakończenie młodzież podziękowała za obecność księdzu arcybiskupowi oraz zapewniła Go, o swojej pamięci modlitewnej w Jego intencji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.