Archidiecezja Łódzka
Rekolekcje Wielkopostne dla Łodzi z Abp. Rysiem | dzień 4
21:00 | 17.04.2019 | Wyświetleń: 1091 | Autor: Antoni Zalewski

Dziś już ostatni dzień Rekolekcji Wielkopostnych dla Łodzi z Księdzem Arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Tradycyjnie wierni zgromadzili się w kościele Najświętszego Imienia Jezus o godzinie 18. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Łódzki.

Po Mszy Św. Ksiądz Arcybiskup wygłosił naukę rekolekcyjną. „Christus vivit- idziemy za inspiracją Franciszka. Przyglądaliśmy się temu co to znaczy dla każdego osobiście co dla nas oznacza, że Chrystus żyje. Wczoraj medytowaliśmy nad tym, jak doświadczenie żyjącego Pana buduje naszą wspólnotę, że z tego doświadczenia buduje się Kościół. Dziś chciałbym powiedzieć o trzecim wymiarze spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, a jest nim misja”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.