Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: bycie w jedności z Nim czyni mnie apostołem!
10:15 | 09.05.2020 | Wyświetleń: 1003 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Najważniejsze w przygotowaniu do misji Jezusowej jest to – kim w procesie przygotowania człowiek się staje, a nie tylko jakie nabędzie umiejętności techniczne. Nabył wszystkie umiejętności no i co z tego, jeśli to wszystko jest w sprzeczności z tym, kim jest! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy świętej celebrowanej dziś rano w kaplicy domu biskupiego.

Łódzki pasterz odnosząc się do słów Jezusa wypowiedzianych do apostołów w dzisiejszym fragmencie ewangelii powiedział między innymi. – Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca! – Jak mogę powiedzieć o sobie, jak mogę do siebie odnieść słowo, które wypełniło się na Jezusie? Kim jestem, by takie słowa do siebie odnosić? Ale przeciwieństwem do tego jest karykatura – mówisz o to, czym sam nie jesteś! Ogłaszasz to, czym sam nie chcesz być. Mówisz, ale sam nie czynisz. Może to wszystkich dookoła zmienia ale ciebie nie rusza! – zauważył kaznodzieja.

– Ostatecznie, to kim jestem, a to się bardzo liczy w przekazie ewangelii – tak naprawdę chodzi o to – kim jestem w komunii z Bogiem, w komunii z Jezusem. Nie sam ze siebie, ale w komunii z Nim. Bycie w jedności z Nim, tak naprawdę czyni mnie apostołem, takim, który może powiedzieć do ludzi – kto mnie widzi, widzi ojca, widzi Jezusa.  Wtedy te wszystkie paradoksy się kończą, jak 30 – letni celibatariusz może pokazać sobą ojcostwo Boga. – podkreślił kaznodzieja.

Pod koniec liturgii ksiądz arcybiskup zaprosił do udziału we wspólnej modlitwie o beatyfikację Sługi Bożej Wandy Malczewskiej, która odbędzie się jutro u jej grobu w kościele parafialnym w Parznie. Transmisja z Mszy świętej o godz. 9:00 będzie dostępna na stronie www.archidiecezja.lodz.pl, kanale YouTube ArchidiecezjaŁódzka oraz w TVP3Łódź.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.