Abp Ryś: niech wasze kapłaństwo będzie zbudowane na trwałym fundamencie
19:18 | 04.06.2020 | Wyświetleń: 1218 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Moment kapłański- moment ofiarowania siebie Bogu, dokonuje się w samotności na modlitwę. Jeśli tam się nie dokonuje, to sprawując Liturgię można być tylko bardzo dobrze wyuczonym aktorem”-mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. sprawowanej w Olszy.

Pasterz Kościoła łódzkiego sprawował Eucharystię w „Ognisku Miłości” w Olszy k. Łodzi. To tutaj przyszli księża Archidiecezji Łódzkiej odbywają swoje rekolekcje przygotowujące ich do Święceń Kapłańskich. Przez pięć dni mają czas na modlitwę, słuchanie konferencji przygotowanych przez rekolekcjonistę, a także uczestniczą we Mszy Św. sprawowanej przez Metropolitę Łódzkiego.

W swoim słowie Abp Ryś zwrócił uwagę na istotę samotnej modlitwy w życiu kapłańskim. „Kim jesteście przed Bogiem, jak jesteście z Nim sam na sam? Nie wtedy kiedy jesteście przewodnikami w zgromadzeniu liturgicznym. Kim jesteście? Ile jest tego sam na sam?”- pytał Abp Ryś.

Dalej duchowny podkreślił, że we wszelkich badań podawane jest, że pierwsze co pada w kapłaństwie to modlitwa myślna. „Bardzo uważnie na siebie patrzcie przez ten rok waszej posługi jako duchownych i zwrócicie uwagę jaką poznaliście prawdę o waszej modlitwie i jaką poznaliście prawdę o swojej samotności.”

Dalej Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że na modlitwie w samotności można dostrzec czy w danej osobie jest postawa kapłańska czy jej nie ma. „Jesteś księdzem czy tylko umiesz pracować jak ksiądz? Czy to, że jesteś księdzem i  to jest o tobie prawda wewnętrzna? Postawa to jest coś, co jest w tobie wcześniejsze niż czynności, które spełniasz i zawsze w tobie jest”- mówił Metropolita Łódzki do przyszłych kapłanów.

Po Eucharystii był czas na osobistą rozmowę każdego z kandydatów z Księdzem Arcybiskupem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.