Autor: Julia Saganiak
Wyświetleń: 178
Abp Ryś: W oparciu o doświadczenie wspólnoty mogę wyjść do świata, którego się boję

„Świat jest pokazany jako ten, który nie zna prawdy, którego uczniowie mają prawo się bać” mówił metropolita łódzki podczas porannej Eucharystii.

20 maja ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś celebrował Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego. Podczas rozważań mówił o modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa. Zwrócił uwagę na ostatni fragment tej modlitwy, ponieważ nawołuje „abyśmy byli jedno”.

- To, co najpierw uderza, to zmiana podejścia do świata jaka się dokonuje w tej modlitwie. We wcześniejszych fragmentach jest bardzo podkreślone napięcie między uczniami a światem. Świat jest pokazany jako ten, który nie zna prawdy, którego uczniowie mają prawo się bać. Teraz w tym fragmencie ten świat jest pokazany uczniom jako obszar ich misji, aby świat uwierzył, aby świat poznał - tłumaczył duszpasterz

Ksiądz arcybiskup zauważył, że w tej modlitwie Pan Jezus wzywa nas do zmiany podejścia do świata. Zachęca, aby wyzbyć się lęku, strachu, poczucia napięcia i wyjść do niego z darem życia wiecznego.

- I w tym kontekście jest ta modlitwa o jedność uczniów. Tu nie chodzi o to, że jest strach, że przepadną. Bardzo potrzebują takiego doskonałego doświadczenia jedności i miłości, żeby móc wyjść do tego świata, bo inaczej ku niemu nie wyjdą. Nikt nie wyjdzie sam, bo się będzie bał. Potrzebujemy bycia w rzeczywistej wspólnocie wiary. W oparciu o doświadczenie wspólnoty mogę wyjść do świata, którego się boję - podsumował ksiądz arcybiskup

Na zakończenie metropolita łódzki mówił, że przed wyjściem do świata musimy poddać się Duchowi, który przemienia nas w jedno i doskonali w miłości. Możemy również patrzeć na postawę św. Pawła, który na wzór Jezusa, przeszedł proces i wyszedł ku światu.