Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś w Święto Reformacji: słuchaj i kochaj!
23:36 | 31.10.2019 | Wyświetleń: 1466 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Tym poranionym i pobitym z przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie jest Kościół. My wiemy kto Go pobił, i kto Go poranił. Pozadawaliśmy Kościołowi takie rany, które do dziś nie są zaleczone! Nie przemawia to do was, że Kościołowi łatwiej jest się podnieś z takich ran, które zadają mu obcy. Przez ile prześladowań Kościół przeszedł i wychodził z nich mocniejszy, ale z tych ran, które mu zadały własne dzieci, do dziś nie może się podnieść. Od Boga potrzeba nam miłości, żeby zobaczyć ten stan Kościoła, i żeby się nad tym Kościołem po Bożemu ulitować i po Bożemu znajdować lekarstwa na te rany. Pokochać się nawzajem miłością, którą przyjmujemy od Niego! – mówił abp Grzegorz Ryś.

W 502. rocznicę wystąpienia ks. dra Marcina Lutra i 20. rocznicę podpisania wspólnej Deklaracji o Usprawiedliwieniu pomiędzy Kościołami zrzeszonymi w Światowej Federacji Luterańskiej i Kościołem Katolickim w luterańskiej  świątyni pw. św. Mateusza w Łodzi odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, w którym uczestniczyli metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej ks. bp Jerzy Samiec oraz ksiądz biskup Jan Cieślar – biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego.

Zebranych w świątyni przywitał proboszcz łódzkiej parafii ks. Michał Makula, który przypomniał znaczenie podpisanej przed 20 laty Deklaracji o Usprawiedliwieniu, która zakończyła trwający od 500 lat spór o usprawiedliwienie, który doprowadził w XVI wieku do podziału Kościoła.

W czasie wieczornego nabożeństwa Wieczerzy Pańskiej Słowo Boże zwiastował arcybiskup Grzegorz Ryś, który zauważył, że – niewątpliwe 502 lata temu pokazał się w Kościele człowiek, który wykrzyczał na cały głos, by Słowa Boga, by Ewangelia znalazły dla siebie właściwe miejsce w duszpasterstwie, w życiu Kościoła. To słuchanie Boga jest niesłychanie ważne! Bóg ma prawo do tego, byśmy Go słuchali, bo raz po raz do Niego krzyczymy i spodziewamy się, że On nas będzie słuchał. Tm bardziej On ma prawo, byśmy Go posłuchali, by miedzy Panem, a nami wydarzyła się prawdziwa rozmowa. Żeby człowiek we wierze przyznał Bogu pierwszeństwo, żeby człowiek z całą pokora uznał, że Bóg ma pierwsze i ostatnie miejsce w tej rozmowie, że to słuchanie Boga jest o wiele ważniejsze niż to wykrzykiwanie ku Niemu! – tłumaczył abp Ryś.

Metropolita łódzki nawiązując do tekstu Deklaracji o Usprawiedliwieniu wskazał, że – sformowane przed wiekami wzajemne potępienia, nie odnoszą się do naszego nauczania. Potrzeba było pięciu wieków, aby się zacząć nawzajem słuchać, aby nie mówić drugiej stronie w co wierzy, tylko zapytać i posłuchać. – zaznaczył.

Dziękując za dzisiejszą obecności i wygłoszone Słowo Boże arcybiskupowi Rysiowi, biskup Samiec – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. zauważył, że – Kościół może jest i poraniony naszymi wzajemnymi waśniami, naszą pychą, tym kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, kto ma głębszą lub mniej głęboką wiarę, ale myślę, że Kościół nie powinien koncentrować się na  sobie – Kościół Chrystusowy i wszystkie Kościoły organizacyjne, ale powinniśmy przede wszystkim wychodzić do ludzi, do ludzi, którzy potrzebują Chrystusa w tym konkretnym momencie, w tym kontekście, w którym żyjemy w XXI w. w Polsce, w Europie. Dziękuję za to nabożeństwo, które staje się pewnego rodzaju symbolem i staje się wyzwaniem do tego, byśmy wspólnie razem świadczyli o Chrystusie! – podkreślił bp Samiec.

W dzisiejszym ekumenicznym nabożeństwie obok duchownych i wiernych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego uczestniczyli także duchowni z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego oraz Ewangelicko – Metodystycznego.

Święto Reformacji obchodzone 31 października upamiętnia dzień, kiedy mnich augustiański ks. dr Marcin Luter na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze przybił swoje 95 tez, które w konsekwencji doprowadziły do podziału w zachodnim chrześcijaństwie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.