Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: czyny Boga przekonują, a nasze czyny…?
10:50 | 03.04.2020 | Wyświetleń: 915 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Argumentem ewangelizacji są dzieła Boga. – Gdybym nie dokonywał dzieł mego Ojca, to mielibyście prawo mi nie wierzyć. Wierzcie z racji na te dzieła, które są dziełami Ojca. To są czyny, których Bóg dokonuje, a my w nie zostajemy włączeni, poruszeni do środka, rozeznajemy na modlitwie Boże działanie, Boże zamiary i tylko te podejmujemy, a one są argumentem ewangelizacji. – tłumaczył łódzki pasterz.

Dziś rano – już po raz kolejny – mieszkańcy Łodzi za pośrednictwem Telewizji TOYA oraz internauci za pośrednictwem kanału YouTube Archidiecezja Łódzka mogli uczestniczyć we Mszy świętej celebrowanej przez księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia.

W homilii łódzki pasterz zauważył, że – nie jest czynem Boga rzucanie w kogoś kamieniami, nawet jeśli ci ludzie, którzy chcieli Jezusa kamienować, robili to z najbardziej szlachetnych pobudek. Robili to w obronie prawdziwej wiary, i z przekonania że Bóg się tego od nich domaga, by Jezusa ukamienować. Pewnie robili to dla Boga, i z całą pewnością Pan Bóg nie był się w stanie w tym zobaczyć. To nie jest Boży czyn. Czynem Boga jest odejście na pustynię w takiej sytuacji, w jakiej jesteś prześladowany. Nie jest czynem Boga przeklinanie tego, który cię atakuje, ale odejście na bok. Z tej pustyni urodzą się dwa wielkie czyny Boga. Pierwszym jest wskrzeszenie Łazarza, a następy największy czyn Boga – krzyż. Czyny Boga przekonują. Czyny nasze pełnione dla Boga nie przekonują, a czasem oddalają od Boga, bo jest w nich nas za dużo! – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.