Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś podczas Admissio: Jezus przekazał władzę święceń tym, którzy przeszli przez doświadczenie grzechu i rozgrzeszenia!
19:17 | 18.04.2020 | Wyświetleń: 2770 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Wiesz, że jesteś grzesznikiem? Czy masz doświadczenie, że ci wybaczono? Czytajcie ewangelie wielkanocne, one wszystkie są o tym, że Jezus przekazał władzę święceń tym ludziom, którzy przeszli przez doświadczenie grzechu i rozgrzeszenia – przebaczenia. To przebaczenie tak naprawdę osiąga swoja pełnię, gdy wiesz, że coś jest zlecone. Dokąd nie ma misji, nie ma przebaczenia! – mówił abp Ryś.

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi włączył do grona kandydatów do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa trzech alumnów z Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, które od wakacji ma swoją siedzibę w Łodzi.

– To jest pierwsza z posług, którą przeżywamy w ramach tzw. Seminarium 35+ – mówił ks. dr hab. Sławomir Szczyrba. – Dziś przeżywamy Admissio trzech naszych alumnów, którzy są klerykami tego seminarium. Należy jasno podkreślić, że jesteśmy w zasobach seminarium diecezjalnego, ale – to paradoks i pewne novum – że możemy dziś zaprosić mieszańców tego diecezjalnego seminarium do wspólnej modlitwy. – dodał rektor Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń.

W słowie skierowanym do przyszłych duchownych łódzki pasterz powiedział miedzy innymi – jeśli od Jezusa otrzymujesz misję, to możesz być pewny, że On cię rozgrzeszył! Bóg nie rozgrzesza w ten sposób, że mówi tak: masz odpuszczone, ale nie chcę cię więcej widzieć. Idź do domku, posiedź sobie, uruchom sobie google i poszukaj sobie czegoś tam i nie narzucaj mi się! Bóg w ten sposób nie wybacza. On jak wybacza, to mówi – tam jest Kościół, który na ciebie czeka. Tam są ludzie, którym jesteś potrzebny, a tu jest łaska, która jest dla ciebie wyposażeniem. Misja jest dowodem na to, że ci wybaczono. – podkreślił arcybiskup.

W obrzędzie kandydatury swoją gotowość do przyjęcia – w określonym przez Kościół czasie – święceń diakonatu i kapłaństwa wyraziło trzech kleryków: kl. Zbigniew Kądziołka z Diecezji Rzeszowskiej, kl. Roman Jaguś i kl. Łukasz Kołodziej z Archidiecezji Łódzkiej.

– Admissio to jest wprowadzenie na drogę diakonatu i kapłaństwa – to jest dla mnie bardzo głębokie przeżycie, bo człowiek decyduje się na drogę służenia Chrystusowi i ludziom. Kapłaństwo jest dla mnie drogą krzyża, wejściem w krzyż i zmartwychwstanie –  tłumaczy kl. Zbigniewa Kądziołka.

– Dzisiejszy obrzęd jest dla mnie kolejnym wyzwaniem. W ubiegłym roku był lektorat i akolita. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale mam nadzieję, że jakoś podołam temu wyzwaniu z modlitwą i przy pomocy przełożonych. – dodaje Łukasz Kołodziej.

– Dla mnie ta uroczystość jest kolejnym etapem na drodze mojego powołania. Jest to wejście na drogę publicznego otwarcia się na posługę jaką jest diakonat i prezbiterat. – zauważa Roman Jaguś.

Ogólnopolskie Seminarium Duchowne dla Starszych Kandydatów do Święceń –  Seminarium 35+ – przygotowuje do stanu duchownego kleryków polskich diecezji, którzy ukończyli 35. rok życia. Zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski 11 czerwca 2014 r. Po święceniach diakonatu klerycy wracają do swoich rodzinnych diecezji, z której zostali delegowani przez biskupów ordynariuszy.

Od czerwca 2014 do września 2019 Seminarium miało ono swoją siedzibę w Krakowie. Od września 2019 uczelnia mieści się w budynku przy Archikatedrze Łódzkiej. W tym samym gmachu ma swoją siedzibę Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.