Archidiecezja Łódzka
Wielkopostne Kościoły Stacyjne Łodzi 2020
12:10 | 25.02.2020 | Wyświetleń: 6765 | Autor: ks. Paweł Kłys

Wzorem lat ubiegłych w okresie Wielkiego Postu w Łodzi rozpocznie się – już po raz kolejny – pielgrzymowanie do Kościołów Stacyjnych. Przez 34 dni wierni wraz ze swoimi pasterzami pielgrzymują do świątyń, w których odbywa się Liturgia Stacyjna, na którą składa się: Msza Święta celebrowana pod przewodnictwem biskupa, koronka do Bożego Miłosierdzia oraz podjęcie indywidualnej i dobrowolnej praktyki pokutnej.

zobacz: Kościoły Stacyjne 2019

Do udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu zachęca wszystkich mieszkańców naszego miasta ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. – Zapraszam najpierw na pierwsze spotkanie stacyjne w środę Popielcową do Kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, a potem każdego dnia do kolejnego Kościoła Stacyjnego, byśmy razem przeżywali drogę do Wielkanocy. – mówi metropolita łódzki.

zobacz: Kościoły Stacyjne 2018
zobacz: Kościoły Stacyjne 2017

W swoim zaproszeniu wskazuje, że pielgrzymowanie jest – starą tradycją Kościoła, która sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Idziemy drogą wypróbowana przez naszą Matkę Kościół. – podkreśla. – Namawiam Was na tę Liturgię Stacyjną w każdym z Kościołów, która ma także charakter pokutny. To dobrze jeśli zadajemy sobie pytanie o nasze grzechy, o to, co w naszym życiu wymaga nawrócenia. To jest działanie Ducha Świętego w nas. Bądźmy ludem w drodze, Kościołem pielgrzymującym, nie bez celu, tylko do wielkiej Nocy! – zachęca łódzki pasterz.

zobacz: Kościoły Stacyjne 2016
zobacz: Kościoły Stacyjne 2015

Pomysłodawcą łódzkich stacji wzorowanych na tych rzymskich był ówczesny metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. To on w 2013 roku wyznaczył konkretne świątynie miasta, do których pielgrzymują wierni, modląc się i uzyskując odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

zobacz także: Kościoły Stacyjne 2014
zobacz także: Kościoły Stacyjne 2013

W czasie liturgii stacyjnej zbierana jest jałmużna wielkopostna, która obok modlitwy i postu, jest sposobem wielkopostnego umartwienia i pokuty. Zebrana kolekta, jest zwyczajem stacyjnym, przekazywana na wsparcie dla najbiedniejszych rodzin danej parafii.


Kościoły Stacyjne 2020

26.02. – Środa Popielcowa – Matki Boskiej Zwycięskiej
27.02. – czwartek po Popielcu – Chrystusa Króla
28.02. – piątek po Popielcu – Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia)
29.02. – sobota po Popielcu – Najświętszej Eucharystii

 • I tydzień Wielkiego Postu

02.03. – poniedziałek – św. Franciszka
03.03. – wtorek – św. Józefa (Ruda)
04.03. – środa – Przemienienia Pańskiego
05.03. – czwartek – św. Wojciecha
06.03. – piątek – św. Maksymiliana Marii Kolbego
07.03. – sobota – Trójcy Przenajświętszej

 • II tydzień Wielkiego Postu

09.03. – poniedziałek – św. Anny
10.03. – wtorek – św. Apostołów Piotra i Pawła
11.03. – środa – św. Alberta Chmielowskiego
12.03. – czwartek – Matki Boskiej Jasnogórskiej
13.03. – piątek – św. Jana Ewangelisty
14.03. – sobota – św. Jana XXIII

 • III tydzień Wielkiego Postu

16.03. – poniedziałek – Matki Boskiej Różańcowej
17.03. – wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej
18.03. – środa – Opatrzności Bożej
19.03. – czwartek – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
20.03. – piątek – Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów)
21.03. – sobota – Matki Boskiej Bolesnej

 • IV tydzień Wielkiego Postu

23.03. – poniedziałek – Miłosierdzia Bożego
24.03. – wtorek – św. Antoniego z Padwy
25.03. – środa – Najświętszego Zbawiciela
26.03. – czwartek – św. Marka Ewangelisty
27.03. – piątek – Zesłania Ducha Świętego
28.03. – sobota – św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 • V tydzień Wielkiego Postu

30.03. – poniedziałek – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
31.03. – wtorek – św. Józefa (ul. Ogrodowa)
01.04. – środa – Najświętszego Imienia Jezus
02.04. – czwartek – Podwyższenia Krzyża Świętego
03.04. – piątek – św. Siostry Faustyny
04.04. – sobota – św. Stanisława Kostki

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.