Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: ratunku trzeba szukać w relacji z Jezusem!
09:30 | 16.11.2020 | Wyświetleń: 450 | Autor: Julia Saganiak

„Ratunku trzeba szukać w relacji z Jezusem, Mesjaszem. On jest tym, który zbawia”- mówił podczas porannej Mszy sprawowanej w domowej kaplicy Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Metropolita Łódzki zauważył, że dzisiejsza Liturgia Słowa otwiera na spotkanie z Bogiem, który daje człowiekowi drugą szansę.

Niewidomy bohater dzisiejszej Ewangelii prosi o przywrócenie wzroku, wie jakiego dramatu doświadcza i jaka szansa przychodzi w Jezusie Chrystusie. Jego historia pokazuje i nasze życie, w którym pojawia się moment, gdy nic nie widzimy, nie widzimy gdzie podążać, co robić. Jedyną pomocą, by odzyskać wzrok jest Jezus.

-Ratunku trzeba szukać w relacji z Jezusem, Mesjaszem. On jest tym, który zbawia- mówił kaznodzieja.

Poprzez pierwsze czytanie zapoznajemy się z Listem do Kościoła w Efezie. Jest to Kościół, który stracił prawdziwe widzenie. Jezus wezwał go do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia, ponieważ utracił to, co najważniejsze.

-Na poziomie czynów temu Kościołowi niewiele można zarzucić, ale gdy chodzi o myślenie, jest bardzo biedny, bo to co najważniejsze stracił- mówił Metropolita Łódzki.

Na koniec homilii Ksiądz Arcybiskup zauważył, że bez doświadczenia łaski i miłości wszystko wydaje się mało sensowne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.