Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: uczcie się od Maryi jak stać się narzędziem ocalenia ludu Bożego! – 500-lecie obrazu M.B. w Srebrnej
23:30 | 14.09.2020 | Wyświetleń: 1006 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Przyjmijcie obecność Maryi na nowo. Przyjmijcie Jej obecność na nowo w tym miejscu! Przyjmijcie to wszystko, co ta obecność znaczy i oznacza. Uczcie się od Niej jak się można stać ocaleniem dla człowieka. Każdy może – jak Ona miła 12 lat i mogła – to każdy z nas może się Bogu do tego przydać. Uczcie się od Maryi jak się człowiek staje narzędziem ocalenia ludu Bożego. – apelował arcybiskup Grzegorz Ryś.

Procesją z cudownym wizerunkiem Matki Bożej (jak podaje tradycja – wyłowionym z rzeki Łódki) rozpoczęły się obchody 500-lecia obecności kopi rzymskiego obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani w kościele w Konstantynowie Łódzkim – Srebrnej. Licznie zebranych parafian i gości przywitał ks. dr Roman Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Srebrnej. Przypomniał on historię wizerunku Matki Bożej oraz kultu, jaki związany jest z tym cudownym obrazem.

Homilię podczas liturgii wygłosił metropolita łódzki – arcybiskup Grzegorz Ryś – który zwrócił uwagę zebranych na to, że – prawie wszystkie obrazy Maryjne jakie mamy w Kościele  są autorstwa św. Łukasza. A to dlatego, że tak naprawdę od Łukasza dowiadujemy się najwięcej o Maryi. Ewangelia Łukaszowi jest podstawowym źródłem do poznania Matki Bożej. Nie sposób zrozumieć nauczania Kościoła o Maryi, jeśli nie czyta się Ewangelii Łukasza i nie sposób zrozumieć obrazów Maryjnych, jeśli się nie czyta Ewangelii Łukasza. Także tego obrazu, który nam mówi, że Maryja jest nam dana ku ocaleniu, ku zbawieniu, ku ratunkowi- tak można tłumaczyć słowo Salus. – zauważył metropolita łódzki.

-Pan Bóg wybrał Maryję ku ocaleniu – ku zbawieniu Izraela. Ta myśl ukryta jest w pozdrowieniu jakie wypowiada do Maryi św. Elżbieta mówi – błogosławiona jesteś między niewiastami! To cytat z dwu ksiąg Starego Testamentu – tak są pozdrowione dwie kobiety – pierwsza to Księga Joela – bohaterka z Księgi Sędziów, a druga to Judyta z Księgi Judyty. – podkreślił arcybiskup.

-Tak jak Bóg dokonał ocalenia Żydów  ręki Kananejczyków przez Joelę, z ręki Asyryjczyków przez Judytę tak teraz, nie Izrael, ale cała ludzkość jest uciemiężana przez zło to Bóg znajduje osobę, z którą zacznie wyzwalać całą ludzkość. Tak jak wtedy Bóg znalazł sobie osoby, które były synonimem słabości, tak samo teraz znajduje młodą Dziewczynę z Nazaretu – Maryję – i to z Nią Bóg rozmawia o Zbawieniu świata. – zauważył kaznodzieja.

Po homilii arcybiskup łódzki pobłogosławił i poświęcił odnowione korony oraz złote róże, które są wyrazem miłości wiernych do swojej Matki.

Uroczystości zakończyła procesja z obrazem podczas której czciciele  Matki Bożej odśpiewali litanię do Matki Bożej. Jak podkreśla ks.Piwowarczyk – Dzisiejsza uroczystość nie mogła by się odbyć gdyby nie cenna pomoc wielu parafian, przyjaciół parafii, a także wsparcie finansowe województwa łódzkiego. Za wszelką pomoc w imieniu całej Parafii serdecznie dziękuję. – dodaje.

Parafia pw. Nawiedzenia N.M.P. w Srebrnej została erygowana 10 lutego 1974 roku przez księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego – ordynariusza Diecezji Łódzkiej, natomiast świątynie wg projektu arch. Ignacego Markiewicza została wzniesiona w stylu neogotyckim z elementami neoromańskimi w 1887 roku. Kościół orientowany o dwuspadowym dachu z przylegającymi dwiema zakrystiami. Fasada frontonu została zwieńczona wieżyczką nakrytą stożkowym hełmem, w której jest zawieszona sygnaturka.
Konsekracji kościoła dokonał w 1890 r. ówczesny arcybiskup warszawski Teofil Chościak Popiel. Natomiast w 2004 r. została przeprowadzona rozbudowa kościoła wg projektu pracowni arch. Marciniak i Witaszek. Powiększono świątynię, wymieniono dach i odnowiono całe wnętrze, wybudowano nową dzwonnicę i odrestaurowano ogrodzenie kościoła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.