Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Wiara jest doświadczeniem wspólnoty
07:45 | 25.05.2020 | Wyświetleń: 624 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Nie wystarczy, żeby wiedzieć kim jest Jezus. Wszystkie diabły wiedzą kim jest Jezus i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Bycie przy nim uważają za udrękę dla siebie. Wiara nie jest wiedzą. Wiara jest doświadczeniem wspólnoty z Jezusem i potem miedzy nami”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy św. sprawowanej w Archikatedrze Łódzkiej w VII poniedziałek Wielkanocny.

Abp Ryś w swojej homilii zauważył, że Pan Jezus często mówi rzeczy wymagające i prześwietlające nas, ale przynosi nam to pokój. Powoduje w nas to pragnienie zmiany, a nie zniechęca nas, mimo że to, co słyszymy, w pierwszej chwili wydaje się trudne. Dalej duchowny zwrócił uwagę na słowa apostołów z dzisiejszej Ewangelii: „teraz wierzymy w Ciebie”. W nich przekonanie, że są wierzący, bierze się stąd, że wreszcie mają poczucie, że wiedzą: wiemy kim jesteś. Wiemy, że od Boga wyszedłeś. Wiemy jednak, że kiedy wyjdą z tego wieczernika i pójdą do ogrodu oliwnego, to ten ogród ich dramatycznie sprawdzi. Dlatego Jezus mówi im, że wiara nie polega na tym, że wiedzą kim On jest, ale na tym, że trwają przy Nim i we wspólnocie. Niewiarą jest zostawienie Jezusa samego i rozproszenie się.

„Nie wystarczy, żeby wiedzieć kim jest Jezus. Wszystkie diabły wiedzą kim jest Jezus i nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. Bycie przy Nim uważają za udrękę dla siebie. Wiara nie jest wiedzą. Wiara jest doświadczeniem wspólnoty z Jezusem i potem między nami. Jezus przestrzega apostołów przed takim przekonaniem, że są wierzący, ponieważ dużo wiedzą. Zwraca im uwagę na to, że są wierzący, jeśli są z Nim w komunii i jeśli się nie rozproszą”- mówił Metropolita Łódzki.

Dalej Abp Ryś zauważył, że także i my przeżywamy wspólnotę miedzy sobą wtedy, kiedy każdy z nas jest związany z Jezusem. Kiedy jesteśmy z Jezusem w komunii, to jesteśmy też bliżej siebie nawzajem. Bycie z Jezusem zbiera nas do wspólnoty. Kiedy nie jesteśmy blisko Jezusa, to ta wspólnota jest bardzo powierzchowna i nie przetrwa pierwszej próby. Pan Jezus zwraca nam uwagę na to, że separowanie się od wspólnoty prowadzi także do odejścia od Jezusa.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup odczytał list z podziękowaniem od wspólnoty Arka za dokonywanie wpłat na pomoc dla podopiecznych. Agnieszka Karolak – Dyrektor wspólnot Arka w Polsce zapewniła o modlitwie za osoby, które ich wsparły i wyraziła ogromną wdzięczność za tę pomoc.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.