Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: w czasach, które są czasami trudnymi trzymajmy się blisko Pasterza!
10:11 | 14.03.2020 | Wyświetleń: 1091 | Autor: ks. Paweł Kłys

– W czasach, które są czasami trudnymi, kiedy doświadczamy rozmaitego cierpienia, choroby, bólu czy śmierci najbliższych – nadzieja bierze się z tego, że trzymamy się blisko Pasterza! Od Niego bierzmy mądrość, pokarm, siłę wybaczenie. To jest wielkie słowo o nadziei, które przekazuje nam Micheasz.- mówił abp Grzegorz Ryś.

Dziś rano po raz pierwszy odbyła się transmisja internetowa Mszy święty z kaplicy prywatnej z domu biskupów łódzkich. Liturgii przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Nawiązując do proroctwa z księgi Micheasza łódzki pasterz powiedział –  Izrael jest jak owce ściśnięte dookoła jakimś mocnym ogrodzeniem – taki obraz jakby żywcem wzięty z naszego doświadczenia – poczucie oblężenia przez zło, jakie nas atakuje. Wśród tych owiec jest Pasterz, który jako pierwszy przebija się przez to ogrodzenie, a za Nim przechodzą owce. Pasterz przebija się pierwszy! – zaznaczył abp Ryś.

– To proroctwo o Pasterzu wraca też w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Bóg będzie tym który nas pasie. To jest takie słowo, które nas mocno ukierunkowuje. Kiedy szukamy nadziei – tak jak w tym czasie – który przeżywamy – trzeba nam bardzo mocno trzymać się Pasterza. Ta nadzieja nasza nie jest taką nadzieją automatyczną na prostą zmianę okoliczności, ale ta nadzieja bierze się z tego, że trzymamy się Pasterza, że słuchamy tego, co Pasterz mówi, spożywamy pokarm, który nam Pasterz daje, przyjmujemy dary, które nam daje. Pierwszy dar, który nam dziś Pasterz daje, to jest wybaczenie grzechów – wybaczenie kompletne. Takie, że Bóg wrzuca nasze grzechy w głębokości morskie, stamtąd nie wypłyną już nigdy! – podkreślił kaznodzieja.

Pod koniec liturgii arcybiskup Grzegorz zaprosił do wspólnej modlitwy przez Internet już jutro o godz. 7:30. Liturgia będzie celebrowana z kaplicy prywatnej metropolity łódzkiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.