Abp Ryś: przeżyć 50 czy 60 lat w kapłaństwie to jest wielka łaska Boga – jubileusze kapłańskie w DKE
16:05 | 22.06.2020 | Wyświetleń: 2432 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Życzę wam, abyście zawsze widzieli trwałe ślady swojej pracy. Myślę, że każdemu zawsze zależy na tym, by widzieć to, za czym chodzi, o co się stara, czemu życie poświęca, że nie jest zmarnowane. Życzę, byście widzieli swych następców w gorliwości i w miłości – nawet jak bardzo dużo kosztuje! Byście widzieli, że nic z tego, co zrobiliście się nie zmarnowało! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

W kaplicy Domu Księży Emerytów w Łodzi swój jubileusz 60 lat kapłaństwa świętowali ks.: Józef Nykiel, ks. Stanisław Przybyłowski, ks. Stanisław Wasilewski i ks. Walenty Janas, a jubileusz 50 lat kapłaństwa obchodzili: ks. Antoni Głowa, ks. Władysław Łojan oraz ks. Roman Czermiński

W słowie skierowanym do jubilatów ale także do wszystkich mieszkańców DKE łódzki pasterz zauważył, że – wierność nie jest wcale czymś oczywistym, przeżyć 50 czy 60 lat w kapłaństwie, to jest wielka łaska Boga. Chcę powiedzieć wszystkim księżom, a w szczególności jubilatom – w imieniu całego naszego Kościoła – chcę wyrazić wam wielki szacunek, za tę wierność łasce kapłaństwa. Pan Bóg łaskaw, ale nikt z nas nie ma takiej pewności, że w wierności przeżyje te lata, które wyście przeżyli. – zaznaczył.

– Trzeba widzieć wasze jubileusze w perspektywie – rozpoczynającego się w grudniu – jubileuszu naszej diecezji. 50-latkowie – ich posługa to połowa historii tej diecezji, a 60-latkowie to więcej niż połowa historii tej diecezji. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co robiliście i robicie w latach swojej posługi dla tego Kościoła. – podkreślił kaznodzieja.

Kończąc homilię metropolita łódzki odnosząc się do fragmentu dzisiejszej ewangelii zaapelował – także w tej wspólnocie – jeśli widzicie zło w postępowaniu moim, naszych księży czy naszych sióstr i braci w Kościele, to reagujcie w sposób konkretny odpowiedzialny, a nie tylko jakąś tam paplaniną. – zakończył.

Przed błogosławieństwem w imieniu jubilatów swoje podziękowanie wypowiedział ks. Antoni Głowa – były proboszcz parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi – Wiskitnie oraz pw. N.M.P. Różańcowej w Łodzi – Stokach.

W 1960 roku Święcenia Kapłańskie przyjęli ks. Józef Grabarczyk, ks. Walenty Janas, ks. Władysław Pryca, ks. Stanisław Przybyłowski, ks. Edmund Suchorski, ks. Jerzy Świątek. W 1970 roku Święcenia Kapłańskie przyjęli ks. Roman Czermański, ks. Antoni Głowa, ks. Władysław Łojan oraz ks. Konrad Woźniak.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.