Archidiecezja Łódzka
Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w jezuickiej szkole podstawowej w Łodzi
12:11 | 01.09.2020 | Wyświetleń: 2917 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Życzę wam, byście na każdym etapie swojej nauki, nie tylko tutaj, ale także później – na studiach i po studiach – zawsze tego doświadczali, że Prawda, którą poznajecie, czyni was lepszymi ludźmi. – mówił abp Grzegorz Ryś.

Ponad 100 uczniów wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami uczestniczyło w inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021 w jezuickiej szkole podstawowej im. św. Ignacego z Loyoli, która powstała w Łodzi.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy uwielbienie, którą poprowadził o. Remigiusz Recław – dyrektor szkoły. Hymn Polski rozpoczął część oficjalną, w czasie której do uczestników uroczystości – uczniów i ich rodziców – swoje słowo skierował metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

– Nie wiadomo do jakiej szkoły chodził Pan Jezus – ewangelia tego nie napisała. Niektórzy ludzie nawet byli ciekawi jaką szkolę Pan Jezus kończył, ale nie znali odpowiedzi na to pytanie, jednak ewangelia zapisała jakim nauczycielem był Pan Jezus. To jest dzisiejsza ewangelia z dnia – Pan Jezus w Kafarnaum poszedł do synagogi i nauczał, a wszyscy byli zdumieni Jego nauką – bo nauczał z mocą. Myślę, że to jest bardzo dobre zdanie na wszystkie lata szkolne. Nie chodzi o to, ile się nauczycie, tylko chodzi o to, czy to, co się nauczycie będzie miało w sobie moc, żeby was zmieniać, żeby prawda, którą poznajecie zmieniała was jako ludzi!– podkreślił arcybiskup.

Zwracając się do rodziców łódzki pasterz zauważył, że rodzice nie powinni zwalniać się z wychowania swoich dzieci. – nie zróbcie tego błędu! – apelował. Żyjemy w takim czasie, że rodzice oddają dzieci szkole – ufając, że szkoła wszystko za nich zrobi. Czasem tak samo Kościół postępuje, że dzieci oddaje do szkoły i myśli, że szkoła to za Kościół zrobi – nie tak się nie da! Szkoła jest ważna, bardzo pomaga, ale to wy – rodzice – odpowiadacie za wasze dzieci. – zaznaczył metropolita łódzki.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa covid19 w uroczystości na sali gimnastycznej uczestniczyły tylko delegacje uczniów i nauczycieli oraz zaproszeni goście. Natomiast pozostali uczniowie pozostając w swoich klasach byli uczestnikami inauguracji dzięki transmisji internetowej.

Na zakończenie części oficjalnej Metropolita Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Kurator Oświaty oraz Prowincjał Księży Jezuitów dokonali uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującej uroczyste otwarcie nowej szkoły. Następnie abp Ryś poproszony  przez dyrektora szkoły o. Remigiusza napisał na jednej ze ścian – Niech się tu wydarzy nauka z mocą! – po czym przechodząc po gmachu szkoły poświęcił ją.

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Loyoli w Łodzi jest prywatną katolicką placówką oświatową, prowadzoną w zgodzie z tradycją pedagogii ignacjańskiej, czyli myśli św. Ignacego, założyciela zakonu jezuitów. Pierwsza szkoła w duchowości jezuickiej została założona w 1548 roku w Messynie na Sycylii. Dziś na całym świecie istnieje ponad 2000 szkół podstawowych, do których od teraz zalicza się również łódzka szkoła podstawowa.

W roku szkolnym 2020/2021 naukę w łódzkiej placówce rozpocznie ponad 100 uczniów w siedmiu oddziałach klasowych – są dwie pierwsze klasy i po jednej z oddziału od 2 do 7. Więcej informacji na temat szkoły można znaleźć na stronie internetowej: www.szkolawlodzi.jezuici.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.