Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: byśmy Słowu Boga dali ciało!
21:26 | 25.03.2020 | Wyświetleń: 960 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Maryi, którą mamy wszyscy przed oczami, powierzamy naszą zdolność czytania Słowa. Żebyśmy nie tylko potrafili przyjąć w siebie całą tę historię Słowa, jak ono rośnie z pielgrzymującym ludem Boga, ale jeszcze by Ono doznało takiego wzrostu w nas, by było Słowem żywym. By było Słowem owocującym. Byśmy Słowu Boga dali ciało! – mówił arcybiskup Grzegorz.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która obchodzona jest w Kościele jako Dzień Świętości Życia – wieczornej Eucharystii w kaplicy domu biskupiego przewodniczył metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Odwołując się liturgii słowa łódzki pasterz powiedział między innymi – Jezus mówi, że każdy może być Mu matką. Ten kto przyjmuje Słowo i wypełnia je jest mi: bratem, siostrą i matką. Słuchamy Słowa. Kiedy je w sobie zatrzymujemy, to jest tak, jakby się w nas poczynało. Jak się Słowo w nas pocznie, jak się zakorzeni to rośnie, aż się urodzi. To, co rodzimy – to nie jest rzeczywistość, która jest z nas. Ona potrzebuje naszego udziału – naszej współpracy. To co się rodzi – jest Życiem z Boga. Kiedy to, co przyjęliśmy, to co było w nas posiane, to co urosło z nas się rodzi – to znaczy, że dajemy Słowu ciało. To znaczy, że to Słowo staje się czynem. Ono nie jest już naszą wewnętrzną tajemnicą, tylko się pojawia w świecie. – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

Przed błogosławieństwem łódzki pasterz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę oraz zachęcił do włączenia się w duchową adopcję dziecka poczętego, a także  zaprosił do wsparcia inicjatywy zakupu nowych respiratorów dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi.

zobacz także: Abp Ryś: wiem, że się nie zawiodę się na waszej hojności! – kupmy respiratory dla łódzkiego szpitala!

Dzisiejsza wieczorna liturgia była transmitowana tradycyjnie przez kanał YouTube Archidiecezja Łódzka oraz telewizję regionalną TVP3 Łódź.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.