Archidiecezja Łódzka
Zaproszenia na inaugurację drugiego roku IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej
12:14 | 05.02.2019 | Wyświetleń: 1813 | Autor: ks. Paweł Kłys

Ponad rok temu – dokładnie 27 stycznia 2018 – rozpoczął się w Kościele Łódzkim  IV Synod Archidiecezji Łódzkiej. Trzy lata obrad Synodalnych są poświęcone trzem tematom, którymi w kolejności są: młodzież, rodzina i parafia.

zobacz także: PODPISANIE DEKRETU ZWOŁUJĄCEGO IV SYNOD ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ – SYNOD ROZPOCZĘTY!

Pierwszy etap Synodu – ten dotyczący młodzieży – już się zakończył, a jego podsumowanie zostanie dokonane już w najbliższą sobotę 9 lutego o godz. 10:00 w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi.

zobacz także: ABP RYŚ: WYRUSZAMY WE WSPÓLNĄ DROGĘ! – LITURGICZNA INAUGURACJA IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

W tym dniu rozpocznie się także drugi etap Synodu, który poświęcony będzie tematyce rodziny. – Z obszaru młodzieżowego – o którym była mowa przez pierwszy rok naszego Synodu – przechodzimy na tematykę rodzinną, bo trudno jest mówić o młodych ludziach poza kontekstem rodziny. Widzieliśmy przez ten pierwszy rok – jak ten temat rodziny jest istotny! – podkreślił ksiądz arcybiskup.

Do udziału w inauguracji drugiego roku Synodu serdecznie zaprasza metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. – Usilnie zapraszam członków wszystkich wspólnot rodzinnych działających w Kościele, a więc członków: Domowego Kościoła, Stowarzyszenia Rodzin MAMRE, Equipes Notre-Dame, Spotkań Małżeńskich i Wspólnot Neokatechumenalnych oraz tych rzeczywistości rodzinnych, których w Kościele jest bardzo wiele. Zapraszam także tych, którzy żyją w związkach nie sakramentalnych, a którzy chcieliby tworzyć namysł Kościoła nad rodziną, nad miłością nad wszystkimi sytuacjami także trudnymi! – dodaje łódzki pasterz.

Łódzki Synod jest duchowym przygotowaniem do obchodów 100–lecia Diecezji Łódzkiej, które będą miały miejsce w 2020 roku.

Program sobotniej sesji Synodalnej przedstawia się następująco:

 • 10.00 – Modlitwa przedpołudniowa
 • 10.15 – Słowo Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
 • 10.30 – Podsumowanie prac I etapu Synodu poświęconego młodzieży – ks. dr hab. Sławomir Szczyrba
 • 11.00 – Prezentacja wyników badań socjologicznych na temat rodziny – Pani prof. dr hab. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki)
 • 12.00 – Msza święta pod przewodnictwem i z homilią Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
 • 13.00 – Obiad w WSD w Łodzi
 • 14.00 – Sesja popołudniowa:
  Wykład: Biblijne podstawy nauczania o małżeństwie i rodzinie – ks. dr Arnold Zawadzki
  Wykład: Źródła Adhortacji posynodalnej „Amoris Laetitia” Ojca Świętego Franciszka – ks. dr hab. Jan Wolski
 • 15.00 – Praca w grupach i dyskusja synodalna
 • 16.30 – Podsumowanie Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolity Łódzkiego
 • 16.45 – Modlitwa w intencji Synodu i błogosławieństwo Księży Biskupów

Zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.