Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Pan mówi: Jestem z wami! – poświęcenie placu pod budowę nowej świątyni w Bełchatowie
22:26 | 24.03.2019 | Wyświetleń: 1816 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Rozpoczynając dziś budowę naszej nowej świątyni – poprzez poświęcenie placu, na którym stanie – chcemy prosić Pana Boga, aby nam błogosławił i pomógł nam wnieść ten nowy Dom Boży, w którym będziemy mogli gromadzić się na wspólnej modlitwie. – mówił podczas powitania ks. Antoni Pietras – proboszcz parafii p.w. N.M.P. Nieustającej Pomocy w Bełchatowie.

Uroczystą Mszą świętą pod przewodnictwem metropolity łódzkiego – księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia celebrowaną w niedzielę 24 marca br. i poświęceniem placu rozpoczęła się oficjalnie budowa nowego kościoła na osiedlu Olsztyńskim w Bełchatowie.

W homilii łódzki pasterz nawiązując do liturgii słowa oraz uroczystości poświęcenia placu pod budowę nowej świątyni powiedział między innymi: z dużym optymizmem mówi się o budowie kościoła w dniu, w którym się święci plac. Ale mogą przyjść takie dni, kiedy optymizmu będzie brakować. Wówczas wracajcie do tej dzisiejszej liturgii. Dziś Pan mówi: Jestem z wami! Jestem! W sytuacjach trudnych, w sytuacjach, które nas przerastają, kiedy nie wiadomo co zrobić, jaki ma być następny krok. Pan mówi: Jestem! Jak jesteś, to będzie dobrze! – podkreślił metropolita łódzki.

Nawiązując do Jezusowej przypowieści o figowcu, ksiądz arcybiskup zauważył: – robisz, męczysz się, a nie widać żadnych owoców. Nie widzisz sensu. Co człowiekowi daje życie? No właśnie to, że człowiek może zobaczyć owoc swojej pracy, że widzi dobro, które się udało. Będziecie zachodzić tam na ten plac i będą się wam buzie uśmiechały i oczy będą szczęśliwe, jak zobaczycie, że on rośnie. Człowiekowi daje szczęście owocowanie! – zaznaczył kaznodzieja.

– To będzie bardzo ważny moment – da Pan Bóg – jak w tej wspólnocie postawicie ten kościół i odprawicie w nim Eucharystię, a przy tabernakulum zapalicie ogień – dla tych młodych, siedzących w świątyni, a nie za bardzo dla was – by stworzyć takie miejsce, gdzie możesz spotkać Boga, a to spotkanie wszystko zmieni! – zauważył abp Ryś.

Kończąc homilię metropolita łódzki życzył proboszczowi i parafianom: – Pan Bóg niech wam błogosławi w tym dziele. Jak będziecie przekonani do tego, kim On jest i ile daje spotkanie z Nim i ile to w życiu zmienia, że człowiek Go zna, to wam nigdy nie braknie ani ochoty, ani siły, ani możliwości, ani środków, żeby to miejsce dla Niego przygotować, żeby to spotkanie było możliwe. – zakończył.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę świętą ksiądz arcybiskup pobłogosławił i poświęcił plac pod budowę nowego kościoła parafialnego.

Zobacz także: PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W BEŁCHATOWIE

Obecnie wierni parafii gromadzą się w kaplicy, która została wzniesiona w 2005 roku przez ks. prał. Janusza Krakowiaka – proboszcza bełchatowskiej fary – jako kaplica dojazdowa.  Kiedy jednak w 2007 roku ówczesny metropolita łódzki abp Władysław Ziółek powołał do istnienia parafię p.w. N.M.P. Nieustającej Pomocy, to wówczas pojawiły się plany wybudowania nowej dużej świątyni.

– Nowy trzynawowy kościół został zaprojektowany przez inżyniera Tadeusza Kędziaka przy współpracy z inż. Tomaszem Jędraszkiem. – tłumaczy ks. Antoni Pietras. – Na 500 metrach kwadratowych powierzchni świątyni znajdzie się ołtarz główny i dwa mniejsze ołtarze boczne. Konfesjonały i ławki oraz nad wejściem głównym do kościoła chór i organy. Czas budowy nowej świątyni szacowany jest na około 8 lat. – dodaje proboszcz bełchatowskiej parafii.

Zobacz także: Parafia NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie na Facebooku

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.