Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Władza na sposób Chrystusa, to szukanie tych, których trzeba dźwignąć! – łódzkie obchody 3 maja
13:37 | 03.05.2019 | Wyświetleń: 1731 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Władza na sposób Chrystusowy, to władza która nie szuka dla siebie najwyższego krzesła, tylko szuka ludzi, których trzeba dźwignąć. – mówił metropolita łódzki.

Tegoroczne uroczystości Matki Bożej Królowej Polski oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak co roku rozpoczęły się od Mszy świętej, której przewodniczy arcybiskup Grzegorz Ryś. Do Bazyliki Archikatedralnej przybył biskup kalwiński oraz przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Polskiego, władze samorządowe oraz wojewódzkie.

O władzy światła – Jezusa Chrystusa i księcia ciemności – szatana, mówił w swojej homilii metropolita łódzki.

Odwołując się do smoka z Apokalipsy św. Jana apostoła powiedział – 7 głów – cała mądrość tego świata, 10 rogów – cała siła tego świata, 7 diademów – cała władza tego świata. To jest smok, który jest władcą ciemności i zagarnia jedną trzecią gwiazd na niebie, a naprzeciw Jego stoi Kobieta, która krzyczy w bólu rodzenia, ale jest cała w świetle i ma księżyc pod stopami. Jest przeciwieństwem ciemności. Ona jest jak dobro, które przemawia mocą samej siebie. Jest jak prawda, która przemawia mocą samej siebie. Nie potrzebuje sięgać po wzmocnienie w pieniądzu, w sile, we władzy, bo przemawia własną mocą. Potężny smok ma władzę za małą, by dosięgnąć tej Kobiety i Jej dziecka. – podkreślił arcybiskup łódzki.

– Ostatecznie w spełnianiu władzy nie chodzi o to, czyś się dochrapał miejsca po prawej, czy po lewej – najbliżej Syna Bożego. W tej władzy liczy się najbardziej, ilu ludzi najmniejszych, ilu najsłabszych, ilu ostatnich wyciągnąłeś z dna, aby ich doprowadzić do Niego. Komu ta twoja władza pomogła wyjść z dna, tak, żeby być najbliżej Jezusa? Komu pomogła? Kogo wydobyłeś z takiego bagna, aby odkrył swoją godność? – pytał kaznodzieja.

Kończąc homilię łódzki pasterz powiedział – patrzymy dziś na Jezusa razem z Maryją, którą nazywamy Królową. Maryją, którą wyznajemy, że została koronowana przez Boga, wywyższona i uznana została Jej wielkość. Razem z Nią patrzymy na królowanie Boga i prosimy, aby udzielił nam takiej władzy nad innymi, i żebyśmy nigdy nie wyciągali ręki po tę, która charakteryzuje władzę ciemności. Byśmy się rzeczywiście poddali władzy Chrystusa, i by On nas wyrwał spod władzy ciemności. – zakończył.

Na zakończenie Mszy świętej zebrani modląc się za Ojczyznę, odśpiewali hymn: Boże coś Polskę.

Po zakończeniu liturgii odbyły się uroczystości patriotyczne przy grobie Nieznanego Żołnierza, który znajduje się na placu katedralnym. Licznie zebrane poczty sztandarowe ze szkół i instytucji państwowych, żołnierze, harcerze i przedstawiciele środowisk kombatanckich, wszyscy przybyli, by uczcić święto państwowe, a swoją obecnością podkreślić wagę i znaczenie tego narodowego święta.

Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty na płycie pomnika Nieznanego Żołnierza oraz odbyła się defilada wojskowa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.