Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: w czasie pielgrzymki rosło w nas pragnienie bycia jednością!
00:49 | 12.12.2018 | Wyświetleń: 2247 | Autor: ks. Paweł Kłys

Nazaret, Góra Tabor, Góra Błogosławieństw, Kafarnaum, Betlejem, Jezioro Galilejskie, Jordan,  Jerozolima to tylko niektóre z miejsc, jakie przez dziewięć dni łódzcy chrześcijanie  odwiedzili w Ziemi Świętej odtykając i modląc się w najważniejszych dla Kościoła i świata miejscach związanych z historią zbawienia. Pomysłodawcą tego pierwszego w historii ekumenicznego przedsięwzięcia był metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Podsumowując ten czas wspólnie spędzony w Izraelu metropolita łódzki powiedział między innymi. – To był taki ponad tydzień ekumeniczny zupełnie inaczej przeżywany. Nie tylko przez nabożeństwa, ale 24 godziny na dobę poprzez udział we wspólnych liturgiach, spotkaniach – i z tego co wiem – w wymianach kontaktów, we wspólnych znajomościach i nawiązanych relacjach. W historii Kościoła bywało tak, że liderzy, że elity kościelne gdzieś tam odnajdywały drogę do porozumienia, były zawierane unie w Lyonie, we Florencji – dziś też to się dzieje – jest np. wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu pomiędzy nami, a Luteranami, a ostatnio do tej deklaracji dołączył się Kościół Kalwiński. To są niesłychanie ważne wydarzenia. One jednak kończą się niczym, jeśli nie znajdują gruntu, w który mogą zapuścić korzenie i rosnąć. Tym gruntem jest doświadczenie wspólnoty, w takim szerokim rozumieniu wśród wiernych. – podkreślił hierarcha.

Zwrócił także uwagę na to, że – brakuje takich spotkań, kiedy my potrafimy razem się modlić, razem posłuchać Słowa Bożego, razem zobaczyć jak Duch Święty działa w życiu naszych wspólnot, razem się otwierać na to, co Duch Święty działa w każdej z tych wspólnot. Dopiero kiedy to się dzieje, to ten dialog, który jest dialogiem teologów, biskupów ma sens, bo jego owoce nie trafią w próżnię, a na podatny grunt. Ta pielgrzymka pokazała, że niczego nie udawaliśmy, było widać granice naszej jedności, nikt ich nie przekraczał, każdy został uszanowany w swej odrębności, ale rosło w nas pragnienie bycia jednością! – tłumaczył pomysłodawca pielgrzymki.

We wspólnym pielgrzymowaniu wzięło udział ponad 300 osób, wśród których byli duchowni i świeccy z Kościoła Katolickiego, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Ewangelicko – Reformowanego oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów.

– Dla mnie osobiście podczas tej pielgrzymki ważne było to, że mogliśmy modlić się wspólnie. – tłumaczy Aleksander Mieleszkiewicz. Cieszę się, że mogliśmy w czasie tej pielgrzymki uczcić relikwie, że mogliśmy dotykać żłóbka w grocie w Betlejem, dotknąć skały na Golgocie, modlić się w grocie zmartwychwstania. To były wyjątkowe i niezapomniane przeżycia, które pozostaną we mnie na długie lata. Nawiązało się tuta wiele przyjaźni i mam nadzieję, że będzie tego jakiś efekt, który będzie skutkował w dniach następnych. – dodaje pątnik.

– Dla mnie jak i dla wielu chrześcijan najważniejszym miejscem odwiedzonym w czasie tej pielgrzymki był Grób Pański. Tak chciałam zobaczyć ten grób i tam się modlić i tak się stało! Przyjechałam na tę pielgrzymkę, aby modlić się za moje dzieci, za moich rodziców, rodzinę i najbliższych. – Marina Rzepecka z Łodzi.

– Dla mnie jak i dla wielu z nas podczas tej pielgrzymki najcenniejszym było to, że byliśmy tam razem. Chyba – tak mi się wydaje – po raz pierwszy w historii razem, pomimo podziałów.  To było wyjątkowe, że wraz z nami modlili się prawosławni, luteranie i kalwini. Te momenty obecne w liturgiach, które przeżywaliśmy wspólnie były dla mnie bardzo mocne i zapadły mi w serce, bo ta jedność jest najważniejsza nie tylko w Kościele ale wśród nas. –  tłumaczy Anna Soból – Pacyniak.

Najbliższe wspólne ekumeniczne wydarzenie to Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który odbędzie się w dniach 18-25 stycznia 2019 roku. Ta wspólna ekumeniczna modlitwa w kościołach chrześcijańskich miasta Łodzi będzie z pewnością dobrą okazją do spotkania i wspólnej modlitwy uczestników ekumenicznej pielgrzymki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.