Archidiecezja Łódzka
Spotkanie opłatkowe w DA5
22:54 | 18.12.2019 | Wyświetleń: 966 | Autor: ks. Paweł Kłys

Dziś wieczorem – na zakończenie adwentowych rekolekcji akademickich – w Duszpasterstwie Adamieckim „PIĄTKA” odbyło się spotkanie opłatkowe dla łódzkich żaków. W spotkaniu uczestniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, który po odczytaniu ewangelii – opowiadającej życiorys Jezusa Chrystusa – złożył zebranym życzenia.

– Życzę wam, aby w waszym życiu spotkały się dwie wiary: wiara tradycyjna z wiarą osobistą – tak jak Józef spotyka się z Maryją. – mówił do łódzkich studentów ab Grzegorz. – Chcę wam życzyć, byście nigdy nie mieli w sobie takiego przekąsu do wiary dziedziczonej! Jeśli wiarę wam przekazali rodzice, to się za nich módlcie i Bogu dziękujcie za to, że wam dał takich rodziców. Jak wam wiarę przekazali dziadkowie, to dziękujcie Bogu za takich dziadków, bo z tą wiarą waszych rodziców i dziadków przyszedł do was Bóg. Ale jest niesłychanie ważne, by ta wiara dziedziczona, spotkała się w nas z wiarą osobistej decyzji, otwartej na Słowo Boga, które słyszysz indywidualnie skierowane do ciebie. Życzę wam, by się Józef z Maryją w nas spotkali! – podkreślił abp Ryś.

Po złożeniu życzeń, był czas na łamanie się opłatkiem, rozmowę oraz wspólne kolędowanie..

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.