Archidiecezja Łódzka
Średniowieczna Christianitas i Zimowe Warsztaty Chorału Gregoriańskiego
08:00 | 04.03.2019 | Wyświetleń: 899 | Autor: ks. Paweł Kłys

W dniach od 1- 3 marca br. w Studium Muzyki Kościelnej w Łodzi odbyły się Zimowe Weekendowe Warsztaty Chorału Gregoriańskiego. Gościem Warsztatów była Sophie Laurent – wykładowca Szkoły św. Grzegorza z Le Mans, z którą ośrodek łódzki bardzo ściśle współpracuje.

– W tym roku poświęciliśmy naszą sesję warsztatową pracy nad emisją głosu oraz nad zagadnieniami ściśle związanymi z wykonywaniem muzyki chorałowej- w czym specjalizuje się  Sophie Laurent. – tłumaczy ks. Grzegorz Kopytowski – dyrektor łódzkiego studium organistowskiego. – Oprócz tego w ramach naszych warsztatów są spotkania o charakterze teoretycznym – w tym roku odnieśliśmy się do obchodów rocznicy urodzin S. Moniuszki, – a także liturgicznym gdzie obok Mszy św., także kompleta w języku łacińskim. – dodaje organizator Warsztatów.

O Średniowieczu i jego wpływie na kulturę, sztukę i religię mówił uczestnikom Warsztatów metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. W swoim wykładzie wskazał na to, że – świat starożytny skończył się kiedy jedność stworzona przez Rzym i Grecję została rozbita. Na gruzach tej struktury musiał wyrosnąć nowy świat trzeba było go od nowa zbudować i ten nowy świat, który został zbudowany, jako jeden świat to jest średniowieczna „Christianitas”, która skończyła się – jedni uważają że wraz z „młotkiem” Lutra (1517), a inni uważają inaczej. – podkreślił arcybiskup łódzki.

– Świętego Grzegorza Wielkiego nazywa się ojcem średniowiecznej Europy. To on w dużej mierze sprawił, że Europa dużo bardziej zaczęła stawać się jednością. Jedna z jego książek stała się najważniejszą księgą średniowiecznego Kościoła – Księga reguły pasterskiej. Dzisiaj tego nie ma w Kościele. Kiedyś każdy biskup, bez znaczenia skąd przybywał dostawał tę jedną książkę. Każdy ksiądz proboszcz miał mieć w swojej bibliotece 40 kazań Grzegorza Wielkiego nawet jak sam nie umiał mówić kazań, to jak sam przeczytał dla siebie i ludziom fragmenty. Grzegorz był tym, który stworzył średniowieczną Europę. Ludzie myśleli Grzegorzem! – mówił prelegent.

Metropolita łódzki, który jest znawcą średniowiecza zwrócił uwagę słuchaczy na to – że ludzie średniowiecza mówili o sobie – jesteśmy ludźmi Christianitas – jesteśmy ludźmi Europy. Zaczyna się używać tego pojęcia. Pojęcie Europy jest pojęciem tożsamym z Chrześcijaństwem – Zachodnim Chrześcijaństwem. To jest ta jedność! – zaznaczył.

W zimowej sesji warsztatowej udział wzięło ponad czterdziestu uczestników. Przyjechali z Łodzi, Poznania, Wrocławia Warszawy, a nawet była jedna osoba z Białorusi. Warsztatami zainteresowali byli także klerycy. Spośród czterech, trzech przyjechało z seminarium Włocławskiego.

Kolejne warsztaty Chorału Gregoriańskiego prowadzone przez łódzki ośrodek odbędą się tradycyjnie w okresie wakacyjnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.