Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: niech się Syn Boga w was rodzi | Boże Narodzenie 2019
14:40 | 25.12.2019 | Wyświetleń: 1287 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„25 grudnia 2019, dziś się Chrystus rodzi. Gdzie? A widzieliście się dziś w lustrze? To jest to miejsce w którym rodzi się Syn Boży”- mówił w Boże Narodzenie podczas swojej homilii Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita Łódzki przewodniczył Eucharystii w Boże Narodzenie podczas sumy odpustowej w Archikatedrze Łódzkiej. W swojej homilii wyjaśniał, że słowo rodzi się potrójnie. „Na początku było słowo zrodzone w Bogu odwiecznie. Potem słowo stało się ciałem w Betlejem, a później tym, którzy Go przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Syn Boga rodzi się z Ojca odwiecznie, rodzi się w czasie jako Jezus z Nazaretu i rodzi się dzisiaj we mnie i w tobie. Te narodziny oznacza ta Eucharystia w której uczestniczymy.”

 

 

Dalej Ksiądz Arcybiskup pytał: „czy się Chrystus rodzi? To się fajnie śpiewa. W Bogu odwiecznie- tak. W Betlejem- tak, a czy w nas? Ile dzisiaj rozpoznajecie w sobie życia Syna Bożego?”

„Błogosławmy Boga za jego wcielenie. Błogosławmy, dlatego, że ono wszystko zmienia w naszym rozumieniu Boga, wiary, przykazań. Błogosławmy, ale też pozwólmy Mu się urodzić w nas. Uczyńcie dzisiaj Boga, Ojcem jeszcze szczęśliwszym. Niech się Syn Boga w was rodzi”- powiedział na zakończenie swojej homilii Ksiądz Arcybiskup.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.