Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: dom może być „sakramentem”działania Boga
10:07 | 27.03.2020 | Wyświetleń: 887 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Niech to słowo otwiera nas na naszą codzienność, którą możemy przeżywać tak, że zostaliśmy uwięzieni w domach, a możemy przeżywać ją tak, żeby zobaczyć jak te dom są przestrzenią działania Boga, jak są Jego szczególnym „sakramentem”. On jest w domu trudno rozpoznawalny, bo nie jest egzotyczny, bo nie jest dziwny, bo nie jest inny. Byłoby wielkim paradoksem, gdybyśmy Boga odrzucali w tym miejscu, w które on chciał wejść, żaby być jak najbliżej, żeby być z nami w taki codzienny, zwyczajny, niewyszukany sposób. – mówił arcybiskup Ryś.

Dzisiejszą poranną Mszę świętą w kaplicy domu biskupów łódzkich ksiądz arcybiskup Grzegorz celebrował w intencji wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy w tym szczególnym czasie posługują zarówno chorym jak i zdrowym przebywającym w swych domach.

W homilii łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że dom każdego z nas, zwyczajność dnia może być miejscem spotkania Boga, który wkracza w szarość naszej codzienności. – Mamy trudności w docieraniu do Boga w takiej szarości, codzienności. Już bardziej do nas przemawia taki „egzotyczny” obraz Boga, żeby był jakiś inny, żeby był z innego świata, jakoś wyraźnie odróżniający się od tego, jak żyjemy, żeby był nadzwyczajny. Ale w tej bliskości, w tej zwyczajności, w tej szarości, w naszej rodzinie… Bóg?  Ta codzienność, ta zwyczajność, ta szarość Boga jest przez Jezusa wybrana i przedłużona. Dlatego największy znak Jego obecności celebrujemy w chlebie, powszednim chlebie. – zauważył arcybiskup.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki zachęcił wszystkich do towarzyszenia dziś na modlitwie Ojcu Świętemu Franciszkowi, który o godz. 18:00 na pustym placu św. Piotr będzie się modlił za miasto Rzym i cały świat prosząc Boga o ustanie epidemii koronawirusa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.