Archidiecezja Łódzka
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w Archikatedrze Łódzkiej
10:46 | 24.05.2020 | Wyświetleń: 770 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Pan Jezus wierzy w to, że my mimo wszystkich swoich grzechów i słabości zachowujemy w sobie wciąż otwartość w kierunku Boga. Wierzy w naszą zdolność przyjmowania mocy od Boga. Wierzy w naszą zdolność otwierania się na to, że Bóg jest obecny w naszym życiu, przez swojego Syna w Duchu Św.”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza Św. sprawowana była w Archikatedrze Łódzkiej.

Na wstępie Metropolita Łódzki witając wszystkich na Eucharystii, przypomniał, że dziś odbywa się 96. Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę i zwrócił uwagę na to,  jak ważna jest służba zdrowia. Zaznaczył jednocześnie, że tę Eucharystię sprawuje w intencji całej służby zdrowia Archidiecezji Łódzkiej.

W swojej homilii Abp Ryś mówił, że w tej Uroczystości jaką dziś przeżywamy możemy dostrzec wielką wiarę Boga w człowieka. Zauważył, że Bóg ma większą wiarę niż my w siebie, czy też niż my w innego człowieka. Wniebowstąpienie nie jest końcem, ale początkiem, bo jak mówił Metropolita Łódzki, jest poleceniem skierowanym do uczniów i daniem im misji.

Dalej duchowny zwrócił uwagę, na to, komu Pan przekazuje misję. Istotnym słowem jest słowo JEDENASTU, które jest bardzo bolesne. Przypomina o zdradzie Judasza. Z Mateuszowej Ewangelii dowiadujemy się także, że wśród tych jedenastu byli tacy co wątpili. „Jezus zleca swoją misję tym, których grzech stał się jawny”- zauważył Ksiądz Arcybiskup.

W dalszej część swojego słowa kaznodzieja, podkreślił to, jaka jest wielka wiara Boga w apostołów. Pan posyła ich, aby dawali świadectwo, aż po męczeństwo. Jezus przekazał im także, aby uczyli innych zachowywać wszystko to, o czym mówił. Abp Ryś zaznaczył także, że uczenie zachowywania nauczania Pana Jezusa powinno się dokonywać poprzez własną postawę i życie Jego słowem. „Jezus wiedząc jacy jesteśmy, że jesteśmy zdziesiątkowani przez grzech, że jesteśmy rozdwojeni i że jesteśmy nieraz ze swoimi myślami gdzieś obok niego, to mimo wszystko On wierzy, że możemy być Jego świadkami aż po męczeństwo. Jezus wierzy, że możemy pokazać sobą, że da się żyć Jego słowem i możemy nauczyć tego jak się zachowuje wszystko to, czego On uczył. On w to wierzy. Pytanie tylko, czy jak patrzę rano w lustro, to też w to wierzę?”- mówił Abp Ryś.

Dalej Ksiądz Arcybiskup zaznaczył na czy naszą wiarę mamy zbudować. „W dzisiejszym słowie Jezus otwiera nam oczy na to, w jaki sposób nam towarzyszy. Ja jestem z wami. Mnie jest dana wszelka moc– mówi Jezus. Natomiast w Dziejach Apostolskich jest taki fragment: Otrzymacie moc przychodzącego z góry Ducha Św. i będziecie mi świadkami. Tak naprawdę to Pan Jezus wierzy w to, że my mimo wszystkich swoich grzechów i słabości zachowujemy w sobie wciąż otwartość w kierunku Boga. Wierzy w naszą zdolność przyjmowania mocy od Boga. Wierzy w naszą zdolność otwierania się na to, że Bóg jest obecny w naszym życiu, przez swojego Syna w Duchu Św.”- mówił Metropolita Łódzki.

Na zakończenie swojej homilii Abp Ryś podkreślił, że z dzisiejszego święta musimy w sobie odczytać gotowość  na bycie blisko Jezusa i na przyjęcie Ducha Św., którego On chce nam dać. „Ile w nas jest pragnienia tej komunii i szukania bliskości? Ile w nas jest pragnienia czytania jego słowa? Ile w nas jest determinacji na spowiedź która jest systematyczna? Ile w nas jest takiej determinacji bycia blisko, aby przyjmować w siebie Jego moc, Jego myślenie, Jego wartościowanie? On wierzy w nas, że my przy wszystkich swoich negatywnych doświadczeniach ciągle mamy w sobie tę otwartość na Niego i ciągle mamy w sobie zdolność przyjmowania takiej Jego mocy, która nas przemienia tak dalece, że czyni nas świadkami. Wtedy ktoś kto patrzy na nas, nie uczy się katechizmu, tylko uczy się tego jak zachować wszystko to, czego Jezus naucza.”

Przed błogosławieństwem Abp Ryś zaprosił wszystkich do udziału w III Ekumenicznej Drodze Światła, która w tym roku będzie sprawowana w kościele ewangelicko- augsburskim, w parafii św. Mateusza. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej. Metropolita Łódzki poprosił także wszystkich o modlitwę za przyszłych diakonów i prezbiterów Kościoła łódzkiego. W tym tygodniu swoje rekolekcje będą przeżywać przyszli diakoni Archidiecezji Łódzkiej, aby w sobotę przyjąć święcenia diakonatu. Natomiast w przyszłym tygodniu poprzez rekolekcję do swoich święceń będą przygotowywać się przyszli prezbiterzy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.