Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: chrześcijaństwo polega na tym, że nie tylko widzimy, ale widzimy inaczej
08:11 | 21.05.2020 | Wyświetleń: 656 | Autor: Archidiecezja Łódzka

„Chrześcijaństwo polega na tym, że nie tylko widzimy, ale widzimy inaczej i dlatego takie momenty jak prześladowanie czy wygnanie nie mogą nas zniszczyć, a wręcz z takich momentów rodzimy się na nowo w tajemnicy paschalnej”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Św. sprawowanej w czwartek, w VI tygodniu Wielkanocnym.

Eucharystia sprawowana była w Archikatedrze Łódzkiej podczas której został udzielony Sakrament Bierzmowania Benjaminowi i Stanisławowi z parafii p.w. Św. Rodziny w Łodzi.

W swojej homilii Metropolita Łódzki zauważył, że „mówimy często, że Sakrament Bierzmowania jest Sakramentem ku dojrzałości chrześcijańskiej, a dzisiejsze czytania bardzo pięknie pokazują nam dojrzałe postawy chrześcijańskie i uczniowskie. W pierwszym czytaniu słyszymy o dwójce chrześcijan, małżeństwie- Akwili i Pryscylli, którzy byli Żydami mieszkającymi w Rzymie i zostali wypędzeni z miasta przez cesarza Klaudiusza”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Abp Ryś mówił, że „tutaj Nowy Testament spotyka się z innymi źródłami historycznymi. Rzymski historyk Swetoniusz potwierdza ten fakt, że takie wydarzenie miało miejsce w 49 roku. Swetoniusz napisał, że w tym roku cesarz Klaudiusz wypędził z Rzymu wszystkich Żydów, ponieważ wzniecali w mieście rozruchu z powodu jakiegoś Chrestosa. Domyślamy się, że w Rzymie we wspólnocie żydowskiej pojawili się pierwsi wierzący uczniowie i w tej gminie doszło między nimi do sporu o Jezusa Chrystusa. Te spory zwróciły na tyle uwagę cesarza, że ten nie zważając na to kto ma rację, wyrzucił ich wszystkich z miasta.”

Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, że Akwila wraz ze swoją żoną ucierpieli już dla imienia Jezusa i którzy z powodu przyjęcia Go do swoich serc, musieli przyjąć wygnanie. „Znajdują się w nowym miejscu w Koryncie i pierwsze co robią to dalej przepowiadają słowo. Nie należą do grona apostołów, ale sam fakt, że są chrześcijanami czyni ich też misjonarzami”- zauważył duchowny.

Abp Ryś mówił także, że chrześcijaństwo polega na tym, że nie tylko widzimy, ale widzimy inaczej i dlatego takie momenty jak prześladowanie czy wygnanie nie mogą nas zniszczyć, a wręcz z takich momentów rodzimy się na nowo w tajemnicy paschalnej.

 Ksiądz Arcybiskup przytoczył także przykład św. Pawła, który przychodząc do Koryntu podjął pracę dzięki której utrzymywał się. Nie skorzystał z tego, żeby być utrzymywany przez wspólnotę, ale sam na siebie pracował. „W tej postawie nie ma męczeństwa, ale jest taki heroizm bezinteresowności, ubóstwa, pokory”- zauważył Abp Ryś.

„Ważny jest też moment o którym mowa w dzisiejszym czytaniu, kiedy Paweł zostaje odrzucony. Zamieszkał on wtedy w domu Tycjusza Justusa, który przylegał do synagogi. Odrzucony przez Żydów, zamieszkuje przy domu czyli tak naprawdę zostaje tak blisko jak to tylko możliwe”- mówił Abp Ryś. Ta postawa św. Pawła poskutkowała ochrzczeniem przełożonego synagogi- Kryspusa. „Jeśli potrafisz odrzucenie przeżyć w miłości to  to owocuje nawróceniami i wiarą także twoich przeciwników”- dodał Metropolita Łódzki.

Na zakończenie homilii Abp Ryś powiedział, że postawy Akwilli i jego żony, a także postawa św. Pawła są niezwykle piękne, a przy tym proste. Takie postawy niosą doświadczenie paschalne: śmierci i zmartwychwstania Jezusa, z których otrzymujemy Ducha Św. i w Duchu Św. te postawy są możliwe.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.