Archidiecezja Łódzka
560- lecie Sióstr Bernardynek
10:00 | 26.09.2019 | Wyświetleń: 2153 | Autor: ks. Paweł Gabara

W dniach 23-26 września w Ośrodku Konferencyjno – Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbył się zjazd Kapituły Federacji Sióstr Bernardynek. Spotkały się Siostry z wszystkich klasztorów w Polsce oraz przedstawicielka ze wspólnoty w Słonimiu na Białorusi.

Impulsem do spotkania był jubileusz 560-lecia istnienia Zakonu oraz 60-lecie Federacji. Siostry Bernardynki, czyli Mniszki III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu, są najstarszym żeńskim zakonem klauzurowym o polskich korzeniach i jedynym na III Regule św. Franciszka, co jest dla Sióstr powodem do chluby.

Siostry spotkały się w poniedziałek 23 września w godzinach popołudniowych i rozpoczęły świętowanie wspólną Eucharystią oraz nieszporami.

Drugi dzień stanowił centrum uroczystości. O godzinie 11.00 została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza Rysia. Eucharystię poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu, uwieńczona aktem ofiarowania Federacji Matce Bożej Niepokalanej.

Arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii, nawiązując do słowa Bożego mówiącego o tłumie, który przyszedł do Jezusa podkreślał, by wspólnota zakonna nie była tylko tłumem, lecz rodziną. Prawdziwymi krewnymi Jezusa: bratem, siostrą i matką jest ten, kto słucha słowa Bożego i wypełnia je. Arcybiskup pytał nas: Jak słuchasz słowa? Bo, kiedy je usłyszysz to tak, jakby się ono w tobie poczynało. Tak jak poczęło się w Maryi w chwili Zwiastowania. Najpierw słuchasz Słowa, ono się w tobie poczyna, potem je musisz ustrzec w sobie. Ten rodzi słowo, kto czyni słowo. Kiedy Słowo staje się czynem w naszym życiu, to jest to moment, w którym je rodzimy – powiedział kaznodzieja.

Trzeciego dnia Siostry wyruszyły na pielgrzymkę szlakiem św. s. FaustynyOdwiedziły Świnice Warckie, Głogowiec (dom rodzinny św. Faustyny), a następnie Aleksandrów Łódzki – miejsce zamieszkania i przyjęcia sakramentu bierzmowania przez s. Faustynę. Kolejnym punktem pielgrzymki była katedra łódzka – miejsce powołania s. Faustyny oraz miejsce objawień w parku Wenecja; a ostatnim: dom zakonny Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej. Każde z tych miejsc było przeniknięte wspólną modlitwą.

Jubileuszowe spotkanie zakończyło się Eucharystią sprawowaną 26 września o godzinie 7.00. Dziś Siostry Bernardynki wracają do swoich klasztorów z przesłaniem, by Kościół, by każda wspólnota zakonna była rodziną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.