XXI Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych w Łodzi
21:57 | 16.09.2020 | Wyświetleń: 807 | Autor: ks. Paweł Kłys

W dniach 15-17 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi dobywa się XXI Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych. – Stowarzyszenie, to organizacja, która skupia duchownych i świeckich muzyków kościelnych w naszej Ojczyźnie. Dominują tutaj księża oraz siostry zakonne, ale są tutaj także organiści, dyrygenci oraz ci wszyscy, którym na sercu leży piękno muzyki wykonywanej w naszych polskich świątyniach. – tłumaczy ks. dr Wiesław Hudek – rzecznik prasowy Stowarzyszenia.

Uczestnicy zjazdu borą udział w wykładach i prelekcjach, a także wysłuchali koncertu oraz wzięli udział wycieczce śladami łódzkich katedr.

W drugim dniu trzydniowego spotkania Mszy świętej dla uczestników zjazdu w łódzkiej katedrze przewodniczył metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

Zwracając się do muzyków arcybiskup Grzegorz zauważył, że – Pan Jezus mówi w dzisiejszej ewangelii – liczy się to, co umiecie zrobić – liczą się wszystkie utwory jakie skomponujecie w życiu zwłaszcza, gdy ktoś jeszcze będzie chciał je śpiewać, ale jeszcze ważniejsze jest to, jakimi stajecie się ludźmi w spotkaniu z Bożą mądrością, z Bożym pięknem, z Bożą miłością. Ostatecznie Boża mądrość jest usprawiedliwiona, wtedy, kiedy Jezus może pokazać na mnie, na ciebie, na każdego. Wtedy mądrość jest usprawiedliwiona przez Jego dzieci, a nie przez jego czyny! – podkreślił metropolita.

Pod koniec liturgii miało miejsce wręczenie honorowego odznaczenia Per musical ad Fidem – przyznawanego przez Stowarzyszenie Muzyków Kościelnych. W tym roku nagrodę przyznano ks. Bogdanowi Kicingerowi z Diecezji Gliwickiej. Nagrodę – poprzedzoną wygłoszeniem laudacji – wręczył metropolita łódzki.

Jak podkreśla ks. Hudek – w tym roku, pomimo trwającej pandemii koronawirusa w zjeździe bierze udział ponad 45 muzyków z różnych zakątków Polski. Podczas zjazdu zajmujemy się problematyką tych muzyków, którzy być może nie zawsze są dostrzegani oraz wspominamy tych, którzy już odeszli. – dodaje. Ogólnopolski Zjazd Muzyków Kościelnych zakończy się w czwartek 17 września.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.