Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Duch Święty jest Tym, który nas uruchamia do miłości! – Jubileusz 25 – lecia Ogniska Miłości
01:15 | 09.06.2019 | Wyświetleń: 1734 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Kiedy przestajemy kochać, stajemy się wyschniętymi kośćmi, ale Duch Święty jest Tym, który nas uruchamia do miłości, bo On jest Miłością. Tylko On jest Miłością! Kiedy wszystko przestało być miłością – On jest Miłością. Kiedy ja nie mam ochoty kochać – On jest Miłością przekazywaną mi przez Ojca, w tym geście wyciągniętej ręki. Warto kochać! Możesz kochać! Ja ciebie kocham! Kochaj tą miłością, którą cię kocham! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

zobacz także: Czym jest Ognisko Miłości? – odpowiada ks. Sławomir Sosnowski

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Olszy k. Rogowa odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia powołania do istnienia jedynego na terenie Archidiecezji Łódzkiej Ogniska Miłości.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 15:00 wspólną modlitwą uwielbienia, po której uczestnicy wysłuchali konferencji oraz koncertu o znaczącym tytule „Cisza jak ta”. Zwieńczeniem dzisiejszych obchodów była Msza święta rozpoczynająca nocne czuwanie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki.

– Takie miejsca jak to, nie dzieją się z przypadków, tylko rodzą się z ojcowskiego zamysłu Boga. – mówił w homilii łódzki pasterz. – Bóg objawia się jako Ojciec rodziny. On daje życie, a potem gromadzi swoje dzieci – zbiera je razem. To jest ważne, by każdy z was, którzy tworzycie to miejsce, odnalazł się pod tą ręką Ojca, który to miejsce wymyślił, które je odwiecznie przewidział jako miejsce, gdzie się gromadzą Jego dzieci, jako rodzina, jako wspólnota. – podkreślił.

Odwołując się do liturgii wigilii Zielonych Świąt kaznodzieja zauważył, że – ta noc nie jest po nic innego, jak tylko po to, byśmy się dali Bogu jeszcze raz uzdolnić do Miłości. Byśmy chcieli być kochającymi razem z Nim. To jest właśnie dar Ducha Świętego! Tam gdzie widzimy w swoim życiu śmierć, tam Bóg nam objawia zmartwychwstanie. W tym doświadczeniu możesz kochać! Odszukaj w sobie to pierwsze doświadczenie Miłości! – apelował kaznodzieja.

– Duch nie jest nam dawany jednorazowo. Ducha otrzymujemy jako strumień, jako źródło, jako rzeczywistość, która się ciągle w nas odnawia! (…) Ognisko miłości – nich się w nas rozpali! – zakończył metropolita łódzki.

zobacz także: Mieszkańcy Ogniska Miłości w Olszy o swoim powołaniu

Po homilii członkowie Ogniska Miłości wraz ze swoim Ojcem – ks. dr. Sławomirem Sosnowskim wobec biskupa i wszystkich zgromadzonych na liturgii jubileuszowej odnowili swoje zobowiązania.

W liturgii wzięli udział członkowie Ogniska Miłości, ich rodziny oraz ci, którzy związani są z Ogniskiem Miłości poprzez uczestnictwo w rekolekcjach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.