Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: to jest prawda szokująca o Bogu – Bóg ratuje krew winną!
09:47 | 30.03.2020 | Wyświetleń: 1266 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Jezus w tej ewangelii jest przyjacielem celników i grzeszników. Jeśli przeczytać historię z Księgi Daniela w świetle ewangelii, to będziemy musieli powiedzieć, że Bóg uwolnił Zuzannę od oskarżenia, ale Bóg w Jezusie Chrystusie poniósł na swój krzyż cudzołóstwo i kłamstwo tych starców. Daniel mógł mówić, że jest czysty od krwi Zuzanny, ale ci starcy mogą mówić, że są czyści od krwi Jezusa – jeśli tylko przyjmą tę łaskę oczyszczenia. Jezus umiera za ich grzechy. To jest prawda szokująca o Bogu. Bóg ratuje krew winną! – tłumaczył abp Grzegorz.

O niesłusznie posądzonej Zuzannie z Księgi Daniela i biblijnej kobiecie pochwyconej na cudzołóstwie mówił podczas porannej Mszy świętej w kaplicy prywatnej domu biskupów łódzkich ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

– To jest zdumiewająca prawda o Bogu, na którego zwykliśmy patrzeć jako na prawodawcę i sędziego, a Bóg – jeśli używać tej sądowej analogii – Bóg jest przede wszystkim Adwokatem – jest Parakletem! Paraklet znaczy – w dosłownej kalce na łacinę – Bóg jest adwokatem. Bóg w Jezusie Chrystusie objawia się jako Paraklet. Bóg posyła nam Ducha Świętego jako Parakleta. Bóg na pewno nigdy nie jest oskarżycielem. Oskarżyciel w języku hebrajskim to jest szatan. Oskarżać jest rzeczą szatańską, a nie boską. Boską rzeczą jest bronić także winnego. – podkreślił łódzki pasterz.

Przed błogosławieństwem metropolita łódzki zapowiedział, że od Niedzieli Palmowej od Wielkiej Środy włącznie odbędą się Rekolekcje dla Łodzi, które będą w tym roku transmitowane przez Internet na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz stronie www.archidiecezja.lodz.pl .

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.