Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do braci nowicjuszy: Nie wkładajcie tych habitów, jakby nie miały pokazywać prawdy waszych wnętrz!
08:20 | 08.10.2020 | Wyświetleń: 2068 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Nie wkładajcie tych habitów, jakby nie miały pokazywać prawdy waszych wnętrz. Po co to robić? Nie ma się co przebierać! Przebierańców nie brakuje! – mówił arcybiskup Grzegorz Ryś.

W kaplicy w Swolszewicach – należącej do parafii Golesze – Swolszewice – odbyła się niecodzienna uroczystość, dwu braci ze Wspólnoty Sług Ducha Pocieszyciela przywdziało strój zakonny. Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita łódzki Grzegorz Ryś.

Odwołując się do Liturgii Słowa łódzki pasterz zauważył. – w hymnie o kenozie Syna Bożego z Listu do Filipian – w zewnętrznej postaci uznany za człowieka. To jest taki tekst, który ma powiedzieć, że Jezus ubrał się w człowieka i w ten sposób był postrzegany – On ubrał się w człowieczeństwo. Człowieczeństwo dla Jezusa nie jest rodzajem przebrania, tylko ubrania zewnętrznego. Jezus Chrystus nie ma w sobie nic z mitologicznych bogów greckich czy rzymskich, którzy przebierali się za ludzi. – podkreślił.

Zwracając się do nowicjuszy zaapelował – Jezus przyoblekł się w człowieka, nie przebrał się za niego. To, co ludzie widzieli – widząc Jego człowieczeństwo było głęboką prawdą Jego wnętrza. Nie wkładajcie tych habitów, jakby nie miały pokazywać prawdy waszych wnętrz. To po co? Nie ma się co przebierać. Przebierańców nie brakuje! Oczywiście, że zawsze będzie takie napięcie pomiędzy strojem jaki człowiek nosi, a tym kim jest w środku. Napięcie musi być zawsze! – zauważył arcybiskup Grzegorz.

Po homilii miał miejsce obrzęd obłóczyn, który rozpoczął się od wezwania po imieniu braci nowicjuszy, po czym łódzki pasterz pobłogosławił habity zakonne. Następnie bracia przywdziali tunikę, pas wraz z różańcem, szkaplerz oraz krzyż. Po otrzymaniu habitu każdy z nowicjuszy otrzymał nowe imię zakonne. Tak zakończył się obrzęd.

Aktualnie we Wspólnocie znajduje się trzech braci po ślubach czasowych oraz dwu nowicjuszy. Więcej informacji na temat Wspólnoty Kontemplacyjnej Sług Ducha Pocieszyciela można znaleźć na stronie internetowej Wspólnoty.


Zobacz także:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.