Archidiecezja Łódzka
Paschalne Rekolekcje Kapłańskie 2019
16:16 | 26.04.2019 | Wyświetleń: 2142 | Autor: ks. Paweł Kłys

Ponad 70 kapłanów z całej Polski uczestniczyło w zakończonych dziś w Porszewicach k. Łodzi czterodniowych Paschalnych Rekolekcjach dla Kapłanów, które zostały zorganizowane przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

Hasłem tych ewangelizacyjnych ćwiczeń duchowych był fragment z Mt.10. „W misji Jezusa” – to słowo Pana Jezusa o tym co my nazywamy Nową Ewangelizacją – tłumaczy abp Grzegorz Ryś – przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. – Nowa Ewangelizacja to jest ten fragment ewangelizacji, który jest skierowany do tych, co są ochrzczeni i gdzieś pogubili swoja drogę do Kościoła. To nie jest misja Ad Gentes – to jest misja skierowana do ludzi, którzy powinni być w Kościele, a ich nie ma. To jest w Polsce ogromna masa ludzi. – zauważył organizator rekolekcji.

Rekolekcje – organizowane już po raz kolejny w te formie, ale po raz pierwszy w centralnej Polsce, skierowane były do wszystkich kapłanów, którzy chcieli pogłębić i odnowić swoją relację z Jezusem. Duchowni przyjechali z całej Polski. Byli księża z diecezji Białostockiej, Kieleckiej, Katowickiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Płockiej, Warszawskiej oraz Zielonogórsko – Gorzowskiej.

– Przyjechałem na te rekolekcje, bo cały wielki post był dla mnie czasem, kiedy to ja głosiłem rekolekcje, głównie szkolne i przy Triduum czułem, że jestem już wypompowany i sam czułem, że muszę przeżyć rekolekcje. Miałem poczucie pustki, którą trzeba czymś wyplenić, ale i by się nawrócić. Dlatego tu przyjechałem i tego nie żałuję! – mówi ks. Andrzej Króliczek z diecezji katowickiej.

– Przyjechałem na te rekolekcje idąc za propozycją jednego z kolegów księży, który zaangażowany jest w Instytut Chrystusa Sługi. To on zaproponował by wziąć w nich udział i przyjechałem. Lubię brać udział w rekolekcjach w czasie których kapłani szukają Bożego ducha i są otwarci na powiew Bożego działania. – dodaje ks. Krzysztof Dziurzyński z diecezji Kieleckiej.

W czasie czterech dni uczestnicy rekolekcji wzięli udział we Mszy świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwie pokutnym oraz wysłuchali konferencji wygłoszonych przez zaangażowanych w Nową Ewangelizację w Polsce świeckich i duchownych.

Abp Ryś G.: rzuć tę sieć, którą jest Kerygmat 

 

Ks. Godnarski A.: Wybór Jezusa, radykalizm

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.