Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 1180
Abp Ryś: Zmartwychwstanie Jezusa dotyczy każdego z nas - wierzycie w to?

Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Bóg jest miłosierny i niestrudzony w wyzwalaniu człowieka. Bóg daje nam zbawienie tu i teraz, zmartwychwstaje w nas - to klucze do zrozumienia jaki jest Bóg o tym mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w swojej homilii wygłoszonej w Wigilię Paschalną.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się od Znaku Światła podczas którego Arcybiskup Łódzki pobłogosławił ogień – symbol objawiającego się Boga, a następnie od ognia została zapalona świeca wielkanocna, czyli Paschał, który jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie zostało uroczyście odśpiewane Orędzie Wielkanocne, w którym dziękujemy Chrystusowi za dar Zmartwychwstania. Wigilia Paschalna ma bardzo rozbudowaną Liturgię Słowa. Rozważane są słowa jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak zesłał swego Syn, aby stał się naszym Odkupicielem. Liturgii Wigilii Paschalnej celebrowanej dziś w łódzkiej katedrze p.w. św. Stanisława Kostki przewodniczył Pasterz Kościoła Łódzkiego - Ks. Abp Grzegorz Ryś.

Homilia Księdza Arcybiskupa podzielona była na trzy części co wynika z bogactwa słowa Bożego podczas Wigilii Paschalnej.

To co łączy te wszystkie trzy czytania to noc- rozpoczął homilię po trzech pierwszych czytaniach Ksiądz Arcybiskup - wszystkie te rzeczy  dzieją się w nocy. Noc jest obrazem pewnej tajemnicy. Żeby się poruszać w nocy potrzebujemy pewnego światła. Dzisiaj światłem dla wszystkich tych czytań jest światło Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego którym się pali ten paschał. Osoba Jezusa Chrystusa jest tym światłem, jest tym kluczem otwierającym tajemnicę tych czytań.

Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Jezus Chrystusa jest obrazem Boga niewidzialnego. Co nam jest zadane w tym stwierdzeniu – że jesteśmy stworzeni na obraz  i podobieństwo Boga. Bóg nam zadał to człowieczeństwo, które możemy oglądać i podziwiać w Jezusie Chrystusie. Bóg na nas patrzy i mówi – to jest bardzo dobre- człowiek jest bardzo dobry. Dopiero w Jezusie Chrystusie wiemy dlaczego. Jest nam zadane człowieczeństwo na miarę Jezusa Chrystusa!!!

Szukajcie w sobie Jego podobieństwa. Bóg jak nas stwarzał to widział w nas obraz swojego Syna. To jest nasze zadanie od Boga, byśmy byli podobni do Jego Syna. Jaki obraz Jezusa masz w sobie? Zadaj sobie to pytanie. Spróbujecie w słowa hymnu o miłości wstawić zamiast słowa miłość- Jezus. A potem wstawcie tam swoje imię i zobaczcie jakimi ludźmi powinniśmy być- mówił Łódzki Pasterz.

Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że Bóg wybrał swojego Syna na ofiarę. Dał Go na śmierć. Ten obraz koryguje nasz obraz Boga. Bóg dał nam swojego Syna. Bóg nas nie okrada, Bóg nam swojego Syna oddał. Ideał człowieczeństwa poświęcił dla nas i za nas. To jest klucz do prawdziwego obrazu Boga.

Wszystkie cztery czytania prorockie powstały mniej więcej w tym samym czasie. W czasie niewoli Babilońskiej- mówił po kolejnych czytaniach Arcybiskup Grzegorz Ryś. Niewola okazuje się w naszym życiu czymś niestety nie jednorazowym. Nie wystarczy nam być raz wyprowadzonym z niewoli przez Boga. To człowieka jak widać nie ratuje przed kolejną niewolą. My tez marnujemy kolejne szanse które od Boga otrzymujemy. Bóg się jednak nie zmienia. Bóg się nie męczy wyzwalaniem człowieka. Bóg się nie męczy miłosierdziem.

W Bogu jest niesamowita wyobraźnia żeby człowieka wyzwolić. Ta wyobraźnia jest wyobraźnią miłosierdzia- podkreślał Metropolita Łódzki. Bóg jest wierny sobie. Jest wierny swojemu imieniu, którym jest miłosierdzie. Imieniem Boga jest miłosierdzie. Bóg się nie zmienił, nie może patrzeć na każde nasze zniewolenie. On nas za każdym razem wyprowadzi. On za każdym razem kiedy błądzimy chce nas wyprowadzić od nowa. Nie ważne ile razy daliśmy się zniewolić. On nas wyzwoli w imię tego imienia. W imię bezinteresownego miłosierdzia. To nie jest tania łaska, to nie jest darmowe przebaczenie. To Bóg płaci. On płaci ofiarą Jezusa Chrystusa. On płaci ofiarą  życia swojego syna.  Chrystus nas wybawia, ale nie łatwo. On nas odkupuje swoją ofiarą. On zajmuje nasze miejsce za każdym razem. Bóg się nie męczy wyzwalaniem nas. W tych czytaniach prorockich jest klucz do tego jaki Bóg jest- Bóg jest miłosierny- mówił Łódzki Pasterz.

Ostatni element homilii po czytaniach z Nowego Testamentu Ksiądz Arcybiskup poświęcił zrozumieniu i pochodzeniu Niedzieli jako Dnia Pańskiego.

Dzień Pański to pierwszy dzień tygodnia. Niedziela- to dzień Zmartwychwstania Pana. Niedziela to dzień po szabacie. Od czasu Jego zmartwychwstania jest to dla nas pierwszy dzień tygodnia, dzień świąteczny, dzień Pana. Od tego dnia rodzi się nasz czas. To źródło naszego życia. Jest u początku każdego naszego tygodnia.

Dlaczego ten pierwszy dzień tygodnia jest taki ważny- bo Zmartwychwstanie Jezusa dotyczy każdego z nas. Jezus Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. A my wszyscy z Nim zmartwychwstajemy. To zmienia wszystko. Bo Jezus Zmartwychwstaje z nami wszystkimi. Jakie znaczenie w twoim własnym życiu ma Jego zmartwychwstanie. Jezus mówi- że życie które nazywacie wiecznym jest dostępne tu i teraz. W taki świcie nawet doświadczonym pandemią- jest życie wieczne- bierz je ze chrztem. Życie wieczne zaczyna się od źródła, od chrztu – wierzycie w to?- pytał Metropolita Łódzki. Chcecie żeby to życie wieczne było w was? Niech się dzieje życie wieczne tutaj! Wierzycie w to? Wierzycie, że Jezus w nas zmartwychwstaje.

To słowo o źródle prowadzi nas do Sakramentów Wtajemniczenia, sakramentów udzielanych osobom dorosłym – zakończył Ksiądz Arcybiskup. Mamy dziś w naszej wspólnocie Kościoła niezwykłe szczęście towarzyszyć osobom dorosłym, katechumenom, którzy przez ostatni rok przygotowywali się do przyjęcia Sakramentu Chrztu i Bierzmowania.

Obrzęd sakramentu Chrztu Świętego dorosłych rozpoczął się odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych. Po przyjęciu Chrztu Św. katechumeni przyjęli Sakrament Bierzmowania

Kolejnym elementem Wigilii Paschalnej było odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych. „To jest najważniejsza rozmowa w roku. Najważniejsza rozmowa jaką w ciągu roku prowadzi z nami Kościół. Cały Wielki Post zmierzał do tego momentu”- zaznaczył Metropolita Łódzki.

Wigilię Paschalną zakończyła procesja rezurekcyjna wewnątrz Archikatedry. Wraz Wigilią Paschalną rozpoczyna się radosny Okres Wielkanocny – czas celebrowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego.

Na zakończenie Metprolita Łódzki podziękował wszystkim, którzy przez te trzy dni uczestniczyli w tej uroczystej Liturgii.

Galeria zdjęć