Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś do członków Synodu – potrzebujemy być prorokami, bo Jezus potrzebuje proroków!
14:20 | 14.12.2019 | Wyświetleń: 1069 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Potrzebujemy być prorokami. Jezus potrzebuje proroków, którzy Go poprzedzają! Jezus potrzebuje Jana Chrzciciela! Kogoś, na kim się Słowo Boga dzieje. Całe Słowo z Izajasza wydarza się nad Janem Chrzcicielem. Jeśli się na kimś wydarza Słowo Boga, to jest On prowokacją dla wszystkiego, co się rusza! – zauważył arcybiskup łódzki.

O duchu i mocy Eliasza, który miał zapowiedzieć przyjście Mesjasza, a którym był św. Jan Chrzciciel, mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas  homilii wygłoszonej w czasie Mszy świętej dla uczestników Synodu Archidiecezji Łódzkiej.

– Kościół ma swoje ciało, ma swoją strukturę! Herezją jest oddzielać strukturę od ducha. Ale co się dzieje z Kościołem, gdy ma On tylko strukturę, gdy ma tylko ciało, gdy ma On tylko przepisy i normy? Gdzie jest duch, który wskazuje, że Pan przychodzi, i że o Niego idzie? – pytał łódzki pasterz.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że – niezbędna jest misja Eliasza, niezbędna jest misja Jana Chrzciciela, niezbędna jest misja Kościoła.  Ma On zwrócić serca ojców do synów! To jest sam środek tego, czym zajmujemy się – w drugim roku Synodu, kiedy próbujemy czytać temat rodziny. Dziś mówimy o relacjach mężczyzna-kobieta, małżeństwo – regularne, nieregularne, rodzina – ojciec i syn. Ciekawe nie ma mowy o matce i córce. Jan ma naprawić wszystko! Ma nawrócić serca ojców do ich synów! – zaznaczył.

Po zakończeniu liturgii, w popołudniowej sesji, odbyła się dyskusja oparta o tematy zaprezentowane przed południem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.