Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś: Pustynia jest miejscem spotkania Boga z nami! – Rekolekcje dla Łodzi 2020 #1
21:00 | 05.04.2020 | Wyświetleń: 1724 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Po co rekolekcje? Po to, by dać się Panu znęcić – pociągnąć na pustynię młodości, do samego środka Pieśni nad pieśniami, do doświadczenia miłości. To jest możliwe pomimo wszystkich moich grzechów, jakie są pomiędzy mną, a tamtym momentem w moim życiu. To jest możliwe, przez sam środek tej pamięci o moich grzechach, Bóg mnie przeprowadzi do nadziei. – mówił arcybiskup Grzegorz.

Nabożeństwem Gorzkich Żali rozpoczęły się tegoroczne Rekolekcje dla Łodzi, którym w swojej domowej kaplicy przewodniczy ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. Nauki rekolekcyjne oparte są o tekst tegorocznego orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post.

W pierwszym spotkaniu rekolekcyjnym łódzki pasterz posługując się fragmentem z Księgi Ozeasza  (Oz. 2. 13-18) zauważył, że – pustynia jest miejscem, do której Bóg zaprasza, a nie na nią skazuje. Wtedy ona też nie jest pustkowiem. Pustkowiem może być kwarantanna. Pustkowiem może być izolacja, ale pustynia nie jest pustkowiem. Pustynia jest miejscem spotkania. Jest miejscem ogołocenia – usłyszeliśmy w tym fragmencie Ozeasza – usunę całą jej radość, jej święto, jej nów, jej szabat i każde jej zebranie, spustoszę jej winnicę jej figowiec! To jest tekst o tym, że coś zostało nam zabrane, ale nie przez Boga, ale przez epidemię. Bóg nie zabiera nam rzeczy, które są dla nas ważne. Bóg na pustyni nie chce z nami rozmawiać o rzeczach, ale o naszej wzajemnej relacji, ale o nas – o Nim i o nas! – podkreślił arcybiskup.

– Nie jesteśmy panami ani czasów, ani sposobów. Pan wybiera czas i sposób. Złudzeniem jest to, że my decydujemy o wszystkim. Pewnie jest tak, że wszyscy czujemy się wyrzuceni nawet skazani na pustynię. Każdy z nas zasadniczo żyje w jakiejś izolacji. Są tacy którzy żyją w kwarantannie. Są tacy, którzy żyją w szpitalach. To jest pustynia, bo zasadniczo wiele form rozrywki do jakich nawykliśmy są przed nami zamknięte. Siedzimy w czterech ścianach swoich mieszkań, nie ma zgromadzeń liturgicznych. Mogłoby się  wydawać, że zostaliśmy wysłani na pustynię i nie pytani o zdanie, ale to jest nieprawda, bo kwarantanna czy izolacja nie stają się automatycznie pustynią, a już na pewno nie stają się taką pustynią, o której Bóg mówi przez Ozeasza. Na kwarantannę, na izolację skazuje nas epidemia, a Bóg nie skazuje nas na pustynię, ale Bóg nas na pustynię zaprasza. Wejście na pustynię wymaga zgody i działania z naszej strony. – dodał arcybiskup Grzegorz.

Jutro drugi dzień Rekolekcji dla Łodzi. Spotkanie rekolekcyjne poprzedzone Mszą Świętą o godz. 18:30 będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Archidiecezja Łódzka oraz na stronie www. archidiecezja.lodz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.