Archidiecezja Łódzka
Pątnicy z Łodzi w Instytucie Jad Waszem
22:35 | 10.12.2018 | Wyświetleń: 1403 | Autor: ks. Paweł Kłys

– To miejsce ma ogromne znaczenie dla Żydów, którzy upamiętniają tutaj imiona pomordowanych swoich sióstr i braci. Wystarczy pomyśleć o tym milionie dzieci zabitych. To miejsce ma ogromne znaczenie dla Polaków, bo przywraca nam pamięć, że ponad trzy miliony Żydów mieszkało w Polsce przed II Wojną Światową, a przeżyło tę wojnę 280 tyś. To jest ogromna wyrwa w dziejach naszego społeczeństwa, naszej kultury i naszego świata. To nie jest tak, ze nic się nie stało! – tłumaczył abp Grzegorz Ryś.

Jednym z niezwykle ważnych miejsc dla historii Izraela jak i historii świata jest Instytut Jad Waszem – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu. Miejsce to powstało po to, aby upamiętnić żydowskie ofiary Holokaustu. To właśnie tam łódzcy pątnicy kroczący już od ośmiu dni po śladach Zbawicie w Ziemi Świętej poznali cierpienie Narodu Wybranego.

W wypowiedzi dla portalu Archidiecezji Łódzkiej metropolita łódzki stwierdził, że – pytanie, które dość często wraca, to pytanie: czy holokaust jest powtarzalny? Różnie ludzie odpowiadają, ale ja mam w sobie odpowiedź, której udzielił kiedyś jeden z ocalałych, którzy przeżyli, powiedział on: skoro się raz wydarzył, to i może się powtórnie wydarzyć. Kiedy się wydarzał pierwszy raz, nikt nie myślał, że jest w ogóle wyobrażalny. Dlatego takie miejsca, które tak mocno kształtują naszą pamięć są bardzo istotne. – podkreślił arcybiskup łódzki.

Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili wystawę stałą, w której można było znaleźć również wątki łódzkie związane z życiem codziennym łódzkiej Gminy Żydowskiej i z Litzmannstadt getto.

Warto nadmienić, że to właśnie Łódź, będzie gospodarzem 22. ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który obchodzić będziemy w Łodzi 17 stycznia 2019 roku pod hasłem „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9). Już dziś do udziału w tych uroczystościach do centrum Polski zaprasza ksiądz arcybiskup Grzegorz.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.