Archidiecezja Łódzka
Abp Ryś podczas nabożeństwa ekumenicznego: Chrystus zadaje nam siebie nawzajem!
23:14 | 29.01.2019 | Wyświetleń: 2048 | Autor: ks. Paweł Kłys

– To nie my tworzymy Kościół, to Chrystus Go tworzy! Pociąga każdego z nas do siebie i zadaje nam siebie nawzajem. – zauważył abp Grzegorz Ryś.

Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan w regionie łódzkim to nie tylko miasta takie jak: Łódź, Pabianice, Piotrków Trybunalski czy Zgierz, ale to także położony niedaleko Bełchatowa Zelów, w którym obok Rzymskich Katolików mieszkają także Baptyści, Luteranie oraz Kalwini. To właśnie w Zborze Ewangelicko – Reformowanym (Kalwińskim) odbyło się dziś kolejne nabożeństwo, któremu przewodniczył pastor Tomasz Pieczko – proboszcz parafii, a kazanie wygłosił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

W czasie zwiastowania słowa arcybiskup łódzki zwrócił uwagę na to, że – Jezus nie stracił swojej mocy, nie stracił swojej siły, nie stracił tej zdolności otwierania ludzi na siebie w Duchu Świętym! Jeśli Jezus był zdolny Piotra z Korneliuszem zgromadzić w jednym Kościele, to naprawdę nie ma takich różnic między nami, które by nie były do przełamania, które by nie byłyby do przekroczenia, żebyśmy się nie mogli nawzajem przyjąć w takim poczuciu, że w życiu każdego z nas Chrystus działa zanim się spotkamy. I to, że działa w życiu każdego z nas czyni nas braćmi i siostrami. Dlatego jesteśmy fundamentalnie jedno, choć owszem między nami są różnice i pewnie nie wiadomo jak długo jeszcze będą! – podkreślił kaznodzieja.

Mówiąc o jedności metropolita łódzki wskazał – zasada jest jedna, otwierajcie się na siebie wzajemnie, aby się przyjąć. Przygarnijcie się, przyjmij tego, którego ci Pan daje! Przyjmij go w takim poczuciu, że Pan działa w jego życiu. To jest to, co nazywamy wymianą duchowych darów. Bóg ma niesłychaną zdolność łączenia! – dodał arcybiskup.

Zelowska parafia słynie w całej Polsce i na świecie z działającego od 1999 roku zespołu muzycznego „Zelowskie Dzwonki”. To właśnie ten zespół swoimi utworami uświetnił dzisiejsze nabożeństwo, a tym samym sprawił wiele radości uczestnikom wieczornej modlitwy ekumenicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.