Archidiecezja Łódzka
Męski Różaniec na Piotrkowskiej
19:21 | 02.02.2019 | Wyświetleń: 1949 | Autor: ks. Paweł Kłys

– Nie wychodzimy na ulicę, żeby protestować, żeby kogoś osądzać, żeby kogoś potępiać. Wychodzimy na ulicę jako mocny znak, że idziemy z Jezusem i Maryją w ich postawie miłości do grzesznika!  – mówił łódzki pasterz.

Już od kilku miesięcy w każdą pierwszą sobotę miesiąca przed południem w kościele p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi przy Placu Wolności gromadzą się mężczyźni, którzy uczestniczą we Mszy świętej, a następnie wychodzą na główny deptak miasta, aby wspólnie idąc ulica Piotrkowską odmawiać różaniec. Pomysłodawcą tej nowej formy modlitwy – której intencją jest modlitwa za miasto i jego mieszkańców – jest ks. Przemysław Góra.

W pierwsza sobotę miesiąca lutego Mszy świętej rozpoczynającej męską modlitwę za Miasto Łódź przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś.

Zwracając się do uczestników liturgii zauważył, że – święto Ofiarowania Pańskiego mogłoby się nazywać świętem kapłańskim, bo wszyscy świętujemy swoje kapłaństwo chrzcielne, Odnajdźcie dzisiaj swoją godność kapłańską od chrztu. Ta godność kapłańska oznacza, że składacie w ofierze siebie, a nie półgodziny. – apelował kaznodzieja.

Doceniając męską inicjatywę modlitewną arcybiskup powiedział – bardzo się liczy to, że po tej Mszy św. pójdziecie z różańcem przez Piotrkowską. Ktoś może powiedzieć: a co to zmienia, te 50 zdrowasiek, co to znaczy wobec problemów ludzi, którzy mieszkają w tym mieście? Wobec zła, z którym muszą się zmierzyć ludzie w tym mieście? Co to znaczy te 50 zdrowasiek? Znaczy tyle ile jest waszego życia włożonego w te półgodziny. Ostatecznie za tym darem, który składamy Bogu – niech on będzie najmniejszy – liczy się ofiara życia – ofiara z siebie. – dodał arcybiskup.

Po zakończeniu liturgii mężczyźni odmawiając różaniec przeszli przez centrum Łodzi do kościoła oo. Jezuitów, gdzie błogosławieństwem zakończono dzisiejsze spotkanie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.